BUHARLAŞMAK (TDK)


1 . Buhar durumuna dönüşmek, buğulaşmak, tebahhur etmek.
2 . mecaz Dalgınlaşmak, hayaller içinde kalmak: "Sınıfta hemen hemen yalnız ben, buharlaşan kafamla uyuklardım."- S. F. Abasıyanık.
3 . mecaz Yok olmak.

Buharlaşmak kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi U , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUĞU Nedir?


1 . Su buharı: "İçimde buz gibi bir buğu, gittikçe yayılarak beni ürperte ürperte öldürmeye çalışıyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Soğuk bir cisim üzerinde ince bir tabaka durumunda yoğunlaşmış sıvı: "Biz bile kendimizi en sadık bir aynada görmek istesek nefesimizin buğusu aynamızı bulandırır."- A. Ş. Hisar.

BUĞULAŞMA Nedir?

Buğulaşmak işi, buharlaşma.

BUĞULAŞMAK Nedir?

Buğu durumuna gelmek, buharlaşmak.

BUHAR Nedir?

Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu: "Bu bombardımanda ne yeni silahların çelik sesini işittik ne de buharı andıran dumanla karışık şimşeği gözlerimizi kamaştırdı."- R. H. Karay.

DALGI Nedir?

Gaflet, aymazlık.

DALGIN Nedir?


1 . Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşünceye dalan: "Kendi kendine mırıldanır gibiydi, dalgındı."- T. Buğra.
2 . Dikkatini belirli bir konu üstünde toplayamayan.
3 . zarf Kendinden geçmiş bir durumda: "Bunlara dalgın bakarken, öteden gelen bir araba onu çiğneyecekti."- M. Ş. Esendal.

DALGINLAŞMAK Nedir?

Dalgın duruma gelmek: "Şinasi Halil Bey düşündükçe dalgınlaşıyor ve dalgınlaştıkça ne düşüneceğini şaşırıyordu."- M. Ş. Esendal.

DÖNÜ Nedir?

Dönme, dönüş, °devir.

DÖNÜŞ Nedir?


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

DÖNÜŞME Nedir?


1 . Dönüşmek işi, tahavvül.
2 . dil bilgisi Benzeşme.

DÖNÜŞMEK Nedir?

Bir biçimden, bir durumdan başka bir biçime veya duruma geçmek, tahavvül etmek: "Gülüşü içli bir duyarlığa dönüştü yüzünde."- N. Cumalı.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

HAYA Nedir?

Erbezi torbası, yumurta, °testis.

HAYA Nedir?

Ut, utanç, utanma, sıkılma.

HAYAL Nedir?


1 - Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hülya.
2 - Bir kimse ya da bir şeyin bellekte kalan görüntüsü.
3 - Gerçeklikten uzak tasarı.
4 - Görüntü.
5 - Belli belirsiz görülen şey, gölge.
6 - Imge.
7 - Aydınlatılan bir perde arkasında deri ya da kartondan yapılmış, hareket edebilen resimlere verilen ad ve bu resimlerle oynatılan oyun.

HEMEN Nedir?


1 . Çabucak.
2 . Aşağı yukarı: "Hayır, yalnız ben değilim onu beğenmeyen, sevmeyen, hemen kimse beğenmiyor o şairi, sevmiyor."- N. Ataç.
3 . Yalnız, sadece.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KAFA Nedir?


1 . İnsan başı, ser.
2 . Hayvanlarda genellikle ağız, göz, burun, kulak vb. organların bulunduğu vücudun en ön bölümü.
3 . Çocuk oyunlarında kullanılan zıpzıp taşının veya cevizin büyük boyu.
4 . Mekanik bir bütünün parçası: "Distribütör kafası."- .
5 . mecaz Kavrama ve anlama yeteneği, zekâ, zihin, bellek: "Kafasının faaliyetini fikirden ziyade işe vermiş."- Y. K. Beyatlı.
6 . mecaz Görüş ve inançların etkisi altında beliren düşünme ve yargılama yolu, zihniyet: "Kalbi ve kafasıyla daima yeni, daima genç kaldı."- Y. Z. Ortaç.

KALMA Nedir?


1 . Kalmak işi: "Asıl derdi, tumturaklı sözler, bitimsiz tartışmalarla gözünü boyayıp birazcık yanında kalmamı sağlamak."- T. Uyar.
2 . sıfat Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan: "Annemden kalma bir evim vardı. Onu rehine koyarak bir ev tuttuk"- Ö. Seyfettin.

KALMAK Nedir?


1 - Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek.
2 - (Zaman, uzaklık ya da nicelik için) Belirtilen kadar bulunmak.
3 - Konaklamak konmak.
4 - Oturmak, yaşamak, eğleşmek.
5 - Yaşamını sürdürmek, yaşamak.
6 - Varlığını korumak, sürdürmek.
7 - Oyalanmak, vakit geçirmek.
8 - Sınıf geçmemek.
9 - İşlemez, yürümez duruma gelmek.
10 - Geriye atılmak, ertelenmek. 1
1 - Görevi ya da yetkisi içinde olmak, düşmek. 1
2 - Bir şeyle kaplanmak, bir şeye bulanmak. 1
3 - Bir işi belli bir noktada bırakmak, ara vermek. 1
4 - Geçmek. 1
5 - Geri kalmak, yapamamak. 1
6 - Belli bir gelirle geçinmek zorunda bulunmak. 1
7 - Yetinmek. 1
8 - (Olumsuz olarak) Olmak, meydana gelmek. 1
9 - Olmak, herhangi bir durumda bulunmak.
20 - Herhangi bir durumu sürdürmek. 2
1 - Kök ya da gövdeleri sonuna "-e (-a)" eki almış eylemsilerle sürerlik bildiren birleşik eylemler oluşturur. 2
2 - Kimi "-ip" ekiyle yapılmış eylemsilerden sonra da gelerek sürerlik bildirir.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

TEBAHHUR Nedir?

Su, sıvı vb. kaynayıp buhar olma, buğulaşma, buharlaşma, uçma.

YALNIZ Nedir?


1 . Yanında başkaları bulunmayan: "Sokaktaki yalnız çocuk."- .
2 . zarf (ya'lnız) Yanında başkaları olmayarak: "Ömrümde şehir içinde bile yalnız dolaşmaya alışmamış bir adam için bir genç kızın tek başına Avrupa seyahatine çıkışı akıl durdurucu bir şeydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . zarf (ya'lnız) Yalnızca: "Kendisini yalnız Bombay'a kadar götürecek tren parası vardı."- F. R. Atay.
4 . bağlaç Ama: "Giderim yalnız arkadaşlarımı isterim. Güzel yalnız biraz renksiz."- .
5 . isim, ruh bilimi Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.

A A A B H K L M R U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Buharlaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Buharlaşma,

9 Harfli Kelimeler

Abuklaşma,

8 Harfli Kelimeler

Abuklama, Başarmak, Başlamak, Bulaşmak, Haklaşma, Harlamak, Haşlamak, Murabaha, Şarlamak, Urlaşmak,

7 Harfli Kelimeler

Abramak, Ahlamak, Aklaşma, Alarmak, Başarma, Başlama, Bulamak, Bulaşma, Haklama, Harlama, Haşlama, Humbara, Kabarma, Kalamar, Kambura, Karabaş, Karlama, Karmaşa, Kaşlama, Kubarma, Kubaşma, Kumbara, Malkara, Muaşaka, Şaklama, Şakrama, Şarlama, Ulaşmak, Urlaşma,

6 Harfli Kelimeler

Abluka, Abrama, Ahlama, Aklama, Akraba, Alabaş, Alarma, Aramak, Bakara, Balama, Balkar, Baraka, Barlam, Başmak, Başmal, Brahma, Bulama, Bulmak, Burkma, Burmak, Harlak, Haşlak, Kabala, Kabara, Kalaba, Kalbur, Kamara, Kambur, Karama, Kumral, Kurama, Kuşlar, Kuşmar, Mablak, Mahluk, Makara, Makbul, Malkar, Maraba, Maşala,

5 Harfli Kelimeler

Ablak, Abraş, Ahkam, Ahlak, Ahmak, Akala, Akbaş, Akşam, Alaka, Alarm, Almak, Almaş, Ambar, Araba, Araka, Arama, Aşama, Aşmak, Bahar, Bakam, Bakla, Bakma, Balar, Barak, Barka, Başak, Başka, Buhar, Bulak, Bulma, Burak, Burma, Halka, Haluk, Hamak, Hamal, Hamla, Hamur, Haram, Humar,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Abuk, Ahar, Ahşa, Akar, Akma, Akur, Alma, Amal, Arak, Arka, Arma, Aşar, Aşma, Bala, Bara, Bark, Blum, Bula, Bura, Hala, Halk, Hara, Haşa, Kaba, Kala, Kama, Kamu, Kara, Kral, Kula, Kuma, Kura, Laka, Lama, Maaş, Mala, Mark, Marş,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abu, Aha, Ahu, Aka, Ala, Ama, Ara, Ark, Arş, Aşk, Bak, Bal, Bar, Baş, Bul, Hab, Hak, Hal, Ham, Har, Huş, Kah, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kul, Kum, Kur, Kuş, Lak, Lam, Mal, Maş, Muş, Rab, Ram, Ruh, Rum,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Ak, Al, Am, Ar, Aş, Bu, Ha, Hu, La, Ra, Şu, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.