BUDUNBİLİMSEL (TDK)

Budunbilimle ilgili, °etnolojik.

Budunbilimsel kelimesi baş harfi B son harfi L olan bir kelime. Başında B sonunda L olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi U , üçüncü harfi D , dördüncü harfi U , beşinci harfi N , altıncı harfi B , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M , onbirinci harfi S , onikinci harfi E , onüçüncü harfi L . Başı B sonu L olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUDUN Nedir?


1 . Kavim.
2 . eskimiş Ulus, millet.

BUDUNBİLİM Nedir?

İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki bağıntıları ve onların niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, °ırkiyat, °etnoloji.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

B B D E L L M N S U U İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bilimsel, Mendilli,

7 Harfli Kelimeler

Besinli, Bilinme, Binilme, Dilinme, Silinme,

6 Harfli Kelimeler

Bedbin, Besili, Bismil, Dilsel, Dinsel, Edimli, Edinim, İnilme, İnmeli, Liseli, Medlul, Mendil, Mineli, Muinli, Muslin, Nimbus,

5 Harfli Kelimeler

Bedii, Belli, Benli, Besin, Besni, Bilim, Bilme, Bindi, Binme, Budun, Bunlu, Debil, Delil, Demin, Demli, Denim, Denli, Dilim, Dilli, Dilme, Dilsi, Dinli, Dinme, Duble, İblis, İndis, İslim, İsmen, Lemis, Mebni, Mebus, Melul, Melun, Menus, Mesul, Milel, Milis, Milli, Milli, Misel,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Besi, Bibi, Bide, Bile, Bili, Bini, Blum, Buse, Debi, Deli, Deni, Dimi, Dine, Dini, Edim, Elim, Elli, Emin, Enli, Esim, Esin, İbis, İbne, İdil, İlim, İlle, İlme, İmdi, İndi, İnme, İsim, İsli, Lens, Lime, Lise, Meni, Mide, Midi,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bel, Ben, Bin, Bul, Bun, Dem, Dil, Din, Dul, Dun, Edi, İde, İle, İni, Leb, Lim, Men, Mil, Mis, Nem, Nim, Sel, Sem, Sen, Sim, Sin, Udi, Ulu, Umu,

2 Harfli Kelimeler

Be, Bu, De, El, Em, En, Es, İl, İm, İn, İs, Le, Me, Mi, Ne, Se, Si, Su, Un, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.