BRONZLAŞTIRICI (TDK)

Güneşte yanmayı hızlandıran ya da yapay yöntemlerle bronzlaşmayı sağlayan madde.

Bronzlaştırıcı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi R , üçüncü harfi O , dördüncü harfi N , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi I , onüçüncü harfi C , ondördüncü harfi I . Başı B sonu I olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BRONZ Nedir?


1 . Tunç.
2 . sıfat Bu maddeden yapılan.

GÜNEŞ Nedir?


1 . Işık ve ısı veren büyük gök cismi.
2 . Bu gök cisminin yaydığı ışık ve ısı: "Güneş girmeyen eve doktor girer."- .

HIZLA Nedir?

Çabucak: "Dar ve sapa yollardan hızla yürümeye çalışıyorduk."- A. H. Tanpınar.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

YANMA Nedir?


1 . Yanmak işi: "Vücudumda yanma ile beraber garip bir titreme de vardı."- R. N. Güntekin.
2 . kimya Bir cismin oksijenle birleşmesi sırasında ortaya çıkan olayların tümü.

YAPAY Nedir?


1 . Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş, yapma, suni, sentetik, doğal karşıtı: "Yapay gübre."- .
2 . Yapmacık.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

A B C I I I L N O R R T Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Batırılış, Cazırtılı,

8 Harfli Kelimeler

Arıtılış, Aşırıntı, Bartınlı, Orantılı, Zorlanış,

7 Harfli Kelimeler

Altıncı, Arıtıcı, Artırış, Barınış, Batırış, Boşaltı, Bozarış, Cazırtı, Cırıltı, Cızıltı, Cızırtı, Incalız, Onarıcı, Şarıltı, Şırıltı, Taşınır, Tıraşlı, Torbalı, Tornacı, Tornalı, Trabzon, Zırıltı,

6 Harfli Kelimeler

Acınış, Acıtış, Alınış, Alıntı, Anılış, Anırış, Anırtı, Anıtlı, Anızlı, Arınış, Arıtış, Artroz, Aşıntı, Aşırtı, Atılış, Bartın, Başrol, Batıcı, Batılı, Boralı, Bozacı, Işıltı, Işınlı, Işıntı, Itırlı, Narcıl, Oltacı, Onbaşı, Oranlı, Orantı, Ortalı, Robalı, Şablon, Şarbon, Şartlı, Şıracı, Şıralı, Tazıcı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Alıcı, Altın, Altız, Antlı, Arıcı, Arşın, Artın, Artış, Aşıcı, Aşılı, Aşırı, Atıcı, Atılı, Azılı, Balcı, Balon, Baloz, Barcı, Barış, Baron, Başlı, Batıl, Batın, Batış, Bıcıl, Bızır, Bolca, Boran, Borat, Bozca, Branş, Bronş, Bronz, Canlı, Carlı, Cazlı, Cıbıl, Cılız, Conta,

4 Harfli Kelimeler

Alın, Alış, Altı, Alto, Anıt, Anız, Anot, Aort, Arış, Arız, Arlı, Artı, Aşıt, Aşoz, Atıl, Atış, Atlı, Atol, Azış, Azol, Azot, Bacı, Balo, Bant, Barı, Baro, Batı, Bazı, Boca, Bora, Borş, Boza, Broş, Cart, Cırt, Işıl, Işın, Itır, Loca, Lort,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Alo, Alt, Anı, Ant, Arı, Arş, Art, Arz, Aşı, Azı, Bal, Ban, Bar, Baş, Bat, Baz, Boa, Bol, Bor, Boş, Bot, Boz, Can, Car, Caz, Cız, Ira, Irz, Lan, Laz, Lor, Loş, Lot, Nal, Nar, Naz, Not, Oba, Ona,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, An, Ar, Aş, At, Az, La, Ol, On, Ot, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.