BRİYANTİN (TDK)

Saçı parlatmak ve yatırmak için kullanılan güzel kokulu bir madde: "Kirpi dikeni saçlarını, ne briyantinle yatırabiliyor ne pomatla."- A. İlhan.

Briyantin kelimesi baş harfi B son harfi N olan bir kelime. Başında B sonunda N olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi R , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Y , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi N . Başı B sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BRİYANTİN Nedir?

Saçı parlatmak ve yatırmak için kullanılan güzel kokulu bir madde: "Kirpi dikeni saçlarını, ne briyantinle yatırabiliyor ne pomatla."- A. İlhan.

DİKEN Nedir?


1 . Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu vb. bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri: "Gül dikeni. Kirpinin dikenleri."- .
2 . Bu çıkıntıları çok olan bitki.

GÜZEL Nedir?


1 . Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı: "Güzel kız. Güzel çiçek."- . "Yalının en güzel odası bizimdi."- .
2 . İyi, hoş: "Güzel şey canım, milletvekili olmak!"- Ç. Altan.
3 . Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran: "Güzel bir fırsat."- .
4 . Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran: "Güzel duygular. Güzel hareketler."- .
5 . Görgü kurallarına uygun olan.
6 . Sakin, hoş (hava): "Güzel bir gece."- .
7 . Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı: "Güzel vaatler."- .
8 . Pek iyi, doğru: "Güzel güzel amma!"- .
9 . isim Güzel kız veya kadın.
10 . isim Güzellik kraliçesi. 1
1 . zarf Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde: "Güzel konuştu."- . 1
2 . zarf Adamakıllı, şiddetli: ": Karıkoca bu kuzu yüzünden güzel bir kavga ettiler"- Ö. Seyfettin.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

KOKULU Nedir?

Kokusu olan: "Perilerin kızgınlığını yatıştırmak için ceplerinde birçok kokulu otlar, tohumlar, üzerlikler taşıyordum."- H. R. Gürpınar.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

PARLATMAK Nedir?


1 . Bir yüzeyi düzgün ve parlak duruma getirmek, parlamasını sağlamak: "Derdini anlayan birini bulmak sevinci küçük gözlerini parlatmıştı."- H. E. Adıvar.
2 . (nsz), argo İçki içmek: "Bir iki kadeh parlatmadan edemez."- .
3 . (nsz), argo Güzel, etkili, alışılmamış söz söylemek.

POMAT Nedir?

Yağlı ve kokulu merhem: "Kirpi dikeni saçlarını, ne briyantinle yatırabiliyor ne pomatla."- A. İlhan.

SAÇI Nedir?


1 . Gelinin başından aşağı saçılan çiçek, şeker, arpa, para vb. şeyler.
2 . Düğün armağanı.

YATI Nedir?

Gidilen yerde geceyi geçirme: "Yatıya bekleriz."- .

YATIR Nedir?

Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya: "Yatıra mum adamak."- .

YATIRMAK Nedir?


1 . Bir kimsenin bir yere yatmasını sağlamak: "Çocuğu bir kenara yatırdım ve kadını omuzlarından tutup bir taşa dayadım."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . (-i, -de) Uyutmak: "Gece beni en üst katta bir odada yatırdılar."- Ö. Seyfettin.
3 . (-i) Eğmek, yatık duruma getirmek: "Yağmur ekinleri yatırdı."- .
4 . (-i) Konuk etmek.
5 . Parayı, işletmek amacıyla bir yere vermek: "Eline geçen serveti ... emlaka yatırıyordu."- E. E. Talu.
6 . Parayı bir kuruluşa vermek, teslim etmek: "Telefon parasını PTT'ye yatırdım."- .
7 . Bir yiyeceği korumak veya tatlandırmak amacıyla tuz, soğan, yağ vb.nde bir süre bekletmek: "Pastırmayı çemene yatırmak."- .
8 . (-i) Düzeltmek, bastırmak, yassıltmak: "Kemal Rıfat avucunun içiyle saçlarını yatırıyor."- A. İlhan.
9 . Harcamak: "Sınırlı hoca aylığının yarısını her ay kitaplara yatırır."- H. Taner.

A B N N R T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Briyantin,

7 Harfli Kelimeler

Baritin,

6 Harfli Kelimeler

Biryan, İbrani, İntani, İntiba, İtibar,

5 Harfli Kelimeler

Barit, Binit, İntan, İtina, Narin, Tabii, Tabir, Tanin, Tayin, Tiran,

4 Harfli Kelimeler

Ayin, Ayni, Bani, Bant, Bari, Bati, Bayi, Biat, Bina, Bini, Bira, Biri, Brit, İbra, İnan, İnat, İnti, İrat, İrin, Rant, Rina, Rint, Riya, Tabi, Yani,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ait, Ani, Ant, Ari, Art, Ati, Ayn, Ban, Bar, Bat, Bay, Bin, Bir, Bit, İni, İri, İta, İti, İyi, Nan, Nar, Rab, Ray, Tab, Tan, Tar, Tay, Tin, Yan, Yar, Yat,

2 Harfli Kelimeler

Ab, An, Ar, At, Ay, İn, İt, Ra, Ta, Ti, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.