BREZİL (TDK)

Baklagillerden, bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu.

Brezil kelimesi baş harfi B son harfi L olan bir kelime. Başında B sonunda L olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi R , üçüncü harfi E , dördüncü harfi Z , beşinci harfi İ , altıncı harfi L . Başı B sonu L olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

BAKLA Nedir?


1 . Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, yeşil kabuklu ve taneli bir bitki (Vicia faba).
2 . bitki bilimi Bu bitkinin yeşil ürünü veya kuru tanesi.
3 . Bir zinciri oluşturan halka veya parçalardan her biri.

BAKLAGİLLER Nedir?

Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu vb. badıçlı pek çok sebze ve ağacı içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası.

BAZI Nedir?


1 . Birtakım, kimi: "Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler."- Ö. Seyfettin.
2 . zarf Bazen: "Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

BOYA Nedir?


1 . Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde: "Tırnaklarının boyasını beğenmiyorum."- F. R. Atay.
2 . Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya.
3 . mecaz Aldatıcı görünüş.
4 . halk ağzında Yazmak için kullanılan mürekkep.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

KIRMIZI Nedir?


1 . Al, kızıl renk.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Siyah zülüflü, kırmızı dudaklı, altın ve mercan gerdanlı kadınlar."- A. Haşim.

ODUN Nedir?


1 - Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç.
2 - Anlayışsız ve kaba (kimse).

B E L R Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Brezil,

5 Harfli Kelimeler

Beril, Bezir, Libre, Rezil,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beri, Bile, Briz, Eril, İbre, İzbe, Rize, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bez, Bir, Biz, Bre, İle, Leb, Lir, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Er, İl, İz, Le, Re, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.