BOZUKDÜZEN (TDK)

Düzensiz, düzeni bozuk olan.

Bozukdüzen kelimesi baş harfi B son harfi N olan bir kelime. Başında B sonunda N olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi O , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi U , beşinci harfi K , altıncı harfi D , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi N . Başı B sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOZUK Nedir?


1 . Madenî para, bozuk para: "Hiç olmazsa birkaç kuruş bozuk ver!"- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Bozulmuş olan: "Daracık ve bozuk kaldırımlardan çamurlu sular akıyordu."- T. Buğra.
3 . sıfat Görevini yapamaz duruma gelmiş (organ): "Ağzındaki birkaç bozuk dişten şüphe ettim."- R. N. Güntekin.
4 . sıfat, mecaz Kötümser, gergin, huzursuz, karışık: "Bozgun sırasında Ankara'da meclisin havası pek bozuktu."- F. R. Atay.
5 . sıfat, mecaz Kızgın, sıkıntılı: "Süleyman'ı adada yüzü o kadar bozuk ve korkunç buldu ki."- H. E. Adıvar.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENSİZ Nedir?


1 . Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam: "Düzensiz nüfus artışı sadece yoksulluğu artırmaya yarıyor."- H. Taner.
2 . Sistemsiz.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

B D E K N O U Z Z Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Bedük, Bozuk, Büken, Dokuz, Donuk, Düzen, Kondu, Kuzen, Künde, Zebun, Zübde,

4 Harfli Kelimeler

Bone, Buke, Denk, Doku, Done, Düze, Konu, Obez, Odun, Ukde, Zonk,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Ben, Bez, Bok, Boz, Bun, Buz, Bük, Büz, Dek, Dok, Don, Doz, Dun, Dük, Dün, Düz, Eko, Ekü, Kez, Kod, Koz, Kuz, Uzo, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Be, Bu, De, Do, Ek, En, Ke, Ne, Nü, Od, Ok, On, Un, Uz, Ün, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.