BOZMADDE (TDK)

Sinir gözelerinden oluşan, beyinde dış, omurilikte iç tabaka.

Bozmadde kelimesi baş harfi B son harfi E olan bir kelime. Başında B sonunda E olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi O , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi D , yedinci harfi D , sekizinci harfi E . Başı B sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEYİN Nedir?


1 - Kafatasının üst bölümünde beyinzarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, °dimağ.
2 - Kişinin algılama, kavrama, uslamlama, usavurma yetisi.
3 - Bir şeyi yönetmede önemli görevi olan kimse ya da şey.
4 - Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse.

GÖZE Nedir?


1 . Hücre.
2 . halk ağzında Su kaynağı.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

OMUR Nedir?

Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, °fıkra.

OMURİLİK Nedir?

Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdarilik.

SİNİR Nedir?


1 - Duyu ve devinim uyarılarını beyinden organlara; organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet.
2 - Kas kirişi ve zarı.
3 - Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik.
4 - Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği.
5 - Hoşa gitmeyen, can sıkan.

TABA Nedir?


1 . Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi.
2 . sıfat Bu renkte olan.

TABAK Nedir?


1 . Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap: "Kadın masaya tabak, kaşık koyuyor."- A. Gündüz.
2 . sıfat Bu kabın alacağı miktarda olan.

TABAKA Nedir?


1 . Katman: "Madenin üzerindeki kalın toprak tabakası kaldırılıyor."- .
2 . Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt.
3 . Derece.
4 . toplum bilimi Katman: "Bu insan nehrinin en aşağı tabakası, ipsiz takımıdır."- S. Birsel.

A B D D E M O Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Badem, Bozma, Madde,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Bade, Bezm, Boza, Demo, Moda, Obez, Zade,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Bad, Baz, Bed, Bez, Boa, Bom, Boz, Dam, Daz, Dem, Doz, Eda, Eza, Oba, Oda, Oma, Zam, Zem, Zom,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Am, Az, Be, De, Do, Em, Me, Od, Om, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.