BOZGUNCULUK (TDK)

Bozguncuya yakışır davranış: "Bizim orada, her bozgunculuk onların başının altındadır."- M. Ş. Esendal.

Bozgunculuk kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi O , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi G , beşinci harfi U , altıncı harfi N , yedinci harfi C , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi U , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

BOZGUN Nedir?


1 . Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık.
2 . askerlik Yenilgi: "Büyük bozgundan sonra Şam istasyonunda bırakmaya mecbur olduğumuz en son vagonun bile içi mecidiye dolu idi."- F. R. Atay.
3 . sıfat Bozulmuş, dağılmış: "Bozgun ordu."- .
4 . sıfat Morali bozulmuş, çökmüş, yılgın.

BOZGUNCU Nedir?

Bozgunluk yaratan (kimse, güç vb.): ""Adamların kendilerini birer hafiye, birer bozguncu ve baltalayıcı gibi yetiştirmekten başka dertleri yok"- .

BOZGUNCULUK Nedir?

Bozguncuya yakışır davranış: "Bizim orada, her bozgunculuk onların başının altındadır."- M. Ş. Esendal.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

ONLAR Nedir?

Ondalık sayı sistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ikinci basamak. onlar (II) zamir O şahıs zamirinin çokluk biçimi.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

B C G K L N O U U U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Bozgunculuk,

9 Harfli Kelimeler

Bozgunluk, Bozuculuk,

8 Harfli Kelimeler

Boncuklu, Bozguncu, Buzculuk,

7 Harfli Kelimeler

Gocuklu, Kulunuz, Ucuzluk, Unculuk, Uzunluk,

6 Harfli Kelimeler

Boncuk, Bozgun, Bozucu, Bulucu, Bunluk, Buzluk, Konulu, Kuzgun, Kuzulu, Olgucu,

5 Harfli Kelimeler

Bocuk, Boklu, Bozuk, Bulgu, Bunlu, Buzcu, Buzlu, Buzul, Gocuk, Kolcu, Kulun, Olgun, Onluk, Unluk, Uzluk,

4 Harfli Kelimeler

Blok, Bluz, Bolu, Gonk, Klon, Konu, Kulu, Kuzu, Okul, Olgu, Oluk, Onlu, Ucuz, Uncu, Uzun, Zonk,

3 Harfli Kelimeler

Bok, Bol, Boz, Bul, Bun, Buz, Cuk, Gol, Kol, Koz, Kul, Kuz, Lok, Ulu, Uzo,

2 Harfli Kelimeler

Bu, Ok, Ol, On, Un, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.