BOYNUZLUGİLLER (TDK)

Keçi, koyun, sığır ve antilopları içine alan, içi boş olan boynuzları sürekli kalan ve dallı olmayan, omurgalıların memeliler sınıfı.

Boynuzlugiller kelimesi baş harfi B son harfi R olan bir kelime. Başında B sonunda R olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi O , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi N , beşinci harfi U , altıncı harfi Z , yedinci harfi L , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi L , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi R . Başı B sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ANTİLOP Nedir?


1 . Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan (Anthilopus).
2 . sıfat Bu hayvanın derisinden yapılmış.

ANTİLOPLAR Nedir?

Geviş getiren memeli hayvanların bir familyası.

BOYNUZ Nedir?


1 . Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı.
2 . sıfat Bu organdan yapılmış: "Boynuz tarak."- .
3 . Kurşun borudan kol alma işleminde kullanılan demirden yapılmış alet.

DALLI Nedir?


1 . Dalları olan.
2 . Üzerinde dal ve çiçek deseni bulunan (kumaş).

KALAN Nedir?


1 . Kalma işini yapan.
2 . Artan, mütebaki: "Kalan on lirayı Aliş'e verdim."- Halikarnas Balıkçısı.
3 . isim, matematik Bir çıkarmanın sonucu.
4 . isim, matematik Bölme işleminde bölünenden artan sayı.

KEÇİ Nedir?


1 . Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli dişi hayvan (Capra hircus).
2 . sıfat, mecaz İnatçı.

KOYU Nedir?


1 . Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı: "Koyu pekmez. Koyu süt."- .
2 . Rengi açık olmayan, daha belirgin, açık karşıtı: "Oturduğu yerden Boğaziçi'nin koyu mavi gecesinde bir balıkçı kayığı kayıp gidiyordu."- H. E. Adıvar.
3 . bilişim Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi.
4 . mecaz Aşırı (davranış, düşünce vb.): "Daha eski zamanda koyu bir Türkçe taraftarıymış."- A. Ş. Hisar.
5 . mecaz Derin, hararetli: "Koyu bir sohbet."- .

KOYUN Nedir?


1 . Geviş getirenlerden, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan (Ovis aries).
2 . mecaz Verilen buyruklara uyan, kendi kişiliğini gösteremeyen kimse.

MEMELİLER Nedir?

Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OMUR Nedir?

Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, °fıkra.

OMURGA Nedir?


1 . Birbirleriyle eklemlendiklerinde kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği.
2 . Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi.
3 . mecaz Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, bel kemiği, esas.

OMURGALI Nedir?

Omurgası olan.

OMURGALILAR Nedir?

Memelileri, kuşları, amfibyumları, sürüngenleri, yuvarlak ağızlıları ve balıkları içine alan hayvanlar âlemi (Vertebrata).

SIĞIR Nedir?


1 . Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı.
2 . hakaret yollu Anlayışsız, kaba saba kimse.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

SÜREKLİ Nedir?


1 . Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.
2 . zarf Uzun süreli olarak, daima.
3 . dil bilgisi Ötümlü.

B E G L L L N O R U U Y Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Boynuzlugiller,

8 Harfli Kelimeler

Billurlu, Boynuzlu, Gelibolu, Globulin,

7 Harfli Kelimeler

Boyunlu, İnebolu, Zorgulu, Zorunlu,

6 Harfli Kelimeler

Belgin, Benzol, Beygir, Bezgin, Billur, Bilyon, Bolulu, Borulu, Boyler, Boynuz, Bozgun, Brezil, Bulgur, Ebruli, Ebrulu, Goblen, Legorn, Lezyon, Libero, Onurlu, Ulubey, Yelloz, Yorgun,

5 Harfli Kelimeler

Belgi, Belli, Bengi, Beniz, Benli, Beril, Beyin, Beyzi, Bezgi, Bezir, Bilge, Bilye, Biner, Birey, Birun, Biyel, Bizon, Boylu, Boyun, Bronz, Bulgu, Bunlu, Burgu, Burun, Buyur, Buzlu, Buzul, Elgin, Erbin, Ergin, Eroin, Erzin, Ezgin, Gelin, Gelir, Geniz, Geriz, Giren, Goril, Grizu,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beri, Bile, Biye, Bluz, Bolu, Bone, Boru, Briz, Buru, Ebru, Elli, Enir, Enli, Ergi, Eril, Erin, Ezgi, Geri, Gezi, Gine, Gren, Gril, Guru, İbne, İbre, İglu, İlle, İyon, İzbe, Lobi, Nebi, Niye, Noel, Obez, Obur, Olgu, Olur, Onlu, Onur,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ben, Bey, Bez, Bin, Bir, Biz, Bol, Bor, Boy, Boz, Bre, Bul, Bun, Buz, Ego, Erg, Gen, Gez, Giz, Gol, Gri, İle, İye, Leb, Ley, Lig, Lir, Lor, Ney, Nur, Ole, Org, Rey, Rol, Run, Ruz, Ulu, Uzo, Yel,

2 Harfli Kelimeler

Be, Bu, El, En, Er, Ey, Ge, İl, İn, İz, Le, Ne, Ol, On, Oy, Re, Un, Ur, Uz, Ye, Yo, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.