BOYACILIK (TDK)


1 . Boya yapma veya satma işi.
2 . Boyacının yaptığı iş: "Ayakkabı boyacılığı."- .

Boyacılık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi O , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi C , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı B sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOYA Nedir?


1 . Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde: "Tırnaklarının boyasını beğenmiyorum."- F. R. Atay.
2 . Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya.
3 . mecaz Aldatıcı görünüş.
4 . halk ağzında Yazmak için kullanılan mürekkep.

BOYACI Nedir?


1 . Boya satan kimse.
2 . Boyama işini, boyacılığı meslek edinen kimse: "Sallıyor boyacı çocuğu fırçasını."- S. F. Abasıyanık.
3 . Boya satılan dükkân: "Ben elimde bir gazete ile boyacıda oturuyordum."- P. Safa.

SATMA Nedir?

Satmak işi: "Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır."- N. Cumalı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A B C I I K L O Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Boyacılık,

8 Harfli Kelimeler

Oyacılık,

7 Harfli Kelimeler

Bacılık, Kolaycı,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Akılcı, Ayılık, Bakıcı, Boyacı, Boyalı, Ilıcak, Kalıcı, Kıyacı, Kocalı, Kolacı, Ocaklı, Yakıcı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Alıcı, Ayıcı, Aylık, Balcı, Balık, Balkı, Bıcıl, Bıyık, Bolca, Boyca, Cıbıl, Ilıca, Kablo, Kalbı, Kalcı, Kobay, Kolay, Layık, Oyacı, Oyalı, Yılık, Yılkı, Yolak,

4 Harfli Kelimeler

Acyo, Akıl, Aklı, Alık, Ayık, Aylı, Ayol, Bacı, Bakı, Balo, Blok, Boca, Boya, Cılk, Ilık, Kayı, Kıya, Kıyı, Koca, Kola, Loca, Ocak, Olay, Yakı, Yalı, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Alo, Ayı, Bak, Bal, Bay, Boa, Bok, Bol, Boy, Cık, Kal, Kay, Kıl, Kol, Koy, Lak, Lok, Oba, Oya, Yak, Yal, Yıl, Yok, Yol,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Ay, La, Ok, Ol, Oy, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.