BOTANİKÇİ (TDK)

Bitki bilimci.

Botanikçi kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi O , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi İ . Başı B sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİLİMCİ Nedir?


1 . Bilgin.
2 . sıfat, felsefe Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

A B K N O T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Botanikçi,

7 Harfli Kelimeler

Botanik, İntibak,

6 Harfli Kelimeler

Binkat, Bitkin, Bitnik, Boktan, Çoktan, İnikat, İntiba, Kitabi,

5 Harfli Kelimeler

Akont, Antik, Banko, Batik, Biçki, Binit, Bitik, Bitki, Çinko, Çoban, İçkin, İntaç, İntak, İtina, Kabin, Kanto, Kitin, Koçan, Kotan, Nakit, Nokta, Oktan, Tabii, Tokaç, Tonik,

4 Harfli Kelimeler

Akit, Anot, Atik, Baki, Bani, Bank, Bant, Bati, Biat, Bina, Bini, Çini, Çita, Çiti, İbik, İçin, İçit, İçki, İkna, İkon, İnak, İnat, İnik, İnti, İtki, Kain, Kani, Kano, Kant, Kati, Konç, Koni, Kont, Kota, Nato, Nota, Onat, Tabi, Tank, Toka,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ait, Ani, Ant, Ati, Baç, Bak, Ban, Bat, Bin, Bit, Boa, Bok, Bot, Çak, Çan, Çat, Çit, Çok, İka, İki, İnç, İni, İta, İti, Kaç, Kan, Kat, Kin, Kit, Koç, Kot, Not, Oba, Ona, Tab, Taç, Tak, Tan, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, An, At, İç, İn, İt, Ki, Ok, On, Ot, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.