BOSTANPATLICANI (TDK)

Az çekirdekli, iri ve yuvarlak bir patlıcan türü.

Bostanpatlıcanı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi O , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi P , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi C , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi N , onbeşinci harfi I . Başı B sonu I olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇEKİRDEK Nedir?


1 . Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum: "Kayısı çekirdeği. Zeytin çekirdeği. Karpuz çekirdeği."- .
2 . Yenmek için satılan kabak veya ayçiçeği tohumu: "Şimdi bir sinemada kabak çekirdeği yiyorlar."- S. F. Abasıyanık.
3 . Ağaçlarda soyulmayan bölüm.
4 . biyoloji Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik: "İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücrelerdir."- .
5 . fizik Atom çekirdeği.
6 . eskimiş Kuyumculukta kullanılan ve
5 cgr'a eşit olan ağırlık ölçüsü.
7 . sıfat, mecaz Bir şeyin temelini oluşturan: "Çekirdek kadro."- .

ÇEKİRDEKLİ Nedir?

Çekirdeği olan, içinde çekirdeği bulunan.

PATLICAN Nedir?


1 . Patlıcangillerden, kalın saplı, uzunca yapraklı otsu bitki (Solanum melongena).
2 . Bu bitkinin sebze olarak kullanılan, mor renkli, uzunca veya toparlak ürünü.

YUVARLAK Nedir?


1 . Top veya küre biçiminde toparlak şey.
2 . sıfat Top veya küre biçiminde olan, müdevver: "Yuvarlak bir yüz. Yuvarlak bir masa."- .

A A A B C I I L N N O P S T T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Tantanacı, Tantanalı,

8 Harfli Kelimeler

Altıntop, Anlatıcı, Batılıca, Bostancı, Patlıcan, Saltanat, Saplantı, Satlıcan, Toplanan, Toplantı, Toptancı,

7 Harfli Kelimeler

Albastı, Altıncı, Altınsı, Altıpas, Anıtsal, Aptalca, Aslanca, Baltacı, Isıalan, Laponca, Nalbant, Nalıncı, Pastacı, Pastalı, Postacı, Salıntı, Sanatlı, Sancılı, Sapanca, Tabanca, Tabanlı, Tablacı, Talancı, Tanıtlı, Tantana, Tatlıca, Tatlıcı, Topatan,

6 Harfli Kelimeler

Ablacı, Alıntı, Anacıl, Ananas, Anasıl, Anason, Anısal, Anıtlı, Anıtsı, Anlatı, Antant, Asıltı, Asıntı, Atonal, Balans, Balast, Balata, Basıcı, Basıla, Basılı, Baston, Batıcı, Batılı, Batsat, Battal, Bostan, Ittıla, Lantan, Lapacı, Olanca, Oltacı, Pasata, Pastal, Patnos, Plancı, Posalı, Postal, Potalı, Salata, Satıcı,

5 Harfli Kelimeler

Abacı, Abalı, Abana, Abosa, Acaba, Acılı, Alaca, Alıcı, Altın, Anaca, Analı, Anons, Antlı, Apacı, Aptal, Asılı, Aslan, Astat, Atıcı, Atılı, Atlas, Balat, Balcı, Balon, Balta, Banal, Basın, Basta, Bastı, Batıl, Batın, Bıcıl, Bolca, Canan, Canlı, Cıbıl, Conta, Ilıca, Lapon, Lasta,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Alan, Alın, Altı, Alto, Anal, Anca, Anıt, Anot, Asal, Asap, Asıl, Asla, Atıl, Atlı, Atol, Baca, Bacı, Bala, Balo, Bana, Bant, Bası, Batı, Boca, Caba, Cana, Isıl, Isın, Lapa, Laso, Lata, Loca, Lota, Naat, Nato, Nota, Olta, Onat,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Acı, Ala, Alo, Alp, Alt, Ana, Anı, Ant, Asa, Ası, Ast, Ata, Bal, Ban, Bap, Bas, Bat, Boa, Bol, Bop, Bot, Can, Cıs, Cop, Isı, Lan, Lap, Lop, Lot, Nal, Nan, Nas, Not, Oba, Ona, Ons, Pal, Pas, Pat,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, An, As, At, La, Ol, On, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.