BOSTANCILIK (TDK)


1 . Bostan işleriyle uğraşma: "Köy içinde, bostancılıktan anlar tek bir adam yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . tarih Bostancının görevi.

Bostancılık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi O , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi C , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAM Nedir?


1 . İnsan.
2 . Erkek kişi, kadın karşıtı: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."- M. Ş. Esendal.
3 . Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.
4 . Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.
5 . Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."- .
6 . Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.
7 . İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.
8 . Bir alanda derin bilgisi olan kimse: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.
9 . Bir alanı benimseyen kimse.
10 . ünlem Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz: "Adam, vazgeç!"- . 1
1 . halk ağzında Eş, koca.

BOSTAN Nedir?


1 . Sebze bahçesi: "Babası küçük bostanda yere eğilmiş, salatalıkları koparıyor."- P. Safa.
2 . Kavun, karpuz tarlası.
3 . Kavun ve karpuza verilen ortak ad.

BOSTANCI Nedir?


1 . Bostan işleriyle uğraşan kimse.
2 . tarih Osmanlılarda sarayın korunmasına ve şehrin güvenliğine bakmakla görevli olan erlerden her biri.

BOSTANCILIK Nedir?


1 . Bostan işleriyle uğraşma: "Köy içinde, bostancılıktan anlar tek bir adam yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . tarih Bostancının görevi.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

UĞRAŞMA Nedir?

Uğraşmak işi: "Çetin bir uğraşma pahasına mesleğimde muvaffak oluyorum."- R. N. Güntekin.

A B C I I K L N O S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Bostancılık,

9 Harfli Kelimeler

Bostanlık, Sobacılık, Stoacılık,

8 Harfli Kelimeler

Baskıncı, Bostancı, Kolbastı, Otacılık,

7 Harfli Kelimeler

Altıncı, Altınsı, Askıntı, Bacılık, Bakıntı, Baskıcı, Baskılı, Kalıntı, Kanıtlı, Kasıntı, Kasıtlı, Kolancı, Noktacı, Noktalı, Sakıntı, Salıntı, Sancılı, Satılık, Sobalık,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Akılcı, Akıncı, Akıntı, Alıntı, Anılık, Anıtlı, Anıtsı, Asıltı, Asıntı, Askıcı, Askılı, Atkılı, Bakıcı, Balkon, Baltık, Basıcı, Basılı, Baskın, Bastık, Baston, Batıcı, Batılı, Batkın, Boktan, Bostan, Ilıcak, Iskota, Kalıcı, Kancıl, Kılcan, Kınalı, Kobalt, Kocalı, Kolacı, Ocaklı, Oltacı, Saltık, Satıcı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Akont, Akson, Alıcı, Altık, Altın, Anlık, Antlı, Asılı, Asklı, Aslık, Atıcı, Atılı, Balcı, Balık, Balkı, Balon, Banko, Basık, Basın, Baskı, Bastı, Batık, Batıl, Batın, Batkı, Bıcıl, Bolca, Canlı, Cıbıl, Conta, Ilıca, Iskat, Islak, Islık, Itlak, Kablo, Kalbı, Kalcı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Aklı, Alık, Alın, Altı, Alto, Anık, Anıt, Anot, Asık, Asıl, Askı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Atol, Bacı, Bakı, Baks, Balo, Bank, Bant, Bası, Batı, Blok, Boca, Boks, Cılk, Ilık, Isıl, Isın, Iska, Kanı, Kano, Kant, Kaos, Kast, Katı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Aks, Alo, Alt, Anı, Ant, Ası, Ask, Ast, Bak, Bal, Ban, Bas, Bat, Boa, Bok, Bol, Bot, Can, Cık, Cıs, Isı, Kal, Kan, Kas, Kat, Kıl, Kın, Kıt, Kol, Kot, Lak, Lan, Lok, Lot, Nal, Nas, Not, Oba,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, An, As, At, La, Ok, Ol, On, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.