BORDRO (TDK)

Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge: "Maaş bordrosu. Kasa bordrosu."- .

Bordro kelimesi baş harfi B son harfi O olan bir kelime. Başında B sonunda O olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi D , beşinci harfi R , altıncı harfi O . Başı B sonu O olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYRINTI Nedir?


1 . Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, detay: "Az daha kuşku diyecektim herkes gibi. Oysa şüphe başka, kuşku başka şeydir. Bir ayrıntı sorunu ama neylersiniz ki dilin inceliği ayrıntılara dayanır."- H. Taner.
2 . Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat.
3 . tiyatro Bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya.

BORDRO Nedir?

Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge: "Maaş bordrosu. Kasa bordrosu."- .

ÇİZELGE Nedir?


1 . Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel.
2 . Kadro, kademe, basamak ve derecelerin yer aldığı liste.

GÖSTEREN Nedir?

Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

KASA Nedir?


1 . Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap: "Arkaya doğru bir adım atıp sırtını meyhanecinin kasasına dayadı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Ticarethanelerde para alınıp verilen yer.
3 . Bazı oyunlarda oyunu yönetme veya para karşılığında fiş verme işi: "Kasa kim?"- .
4 . Vagon, kamyon veya traktörün yük taşımak için şasiye bağlanmış üst bölümünü oluşturan parça.
5 . Tahta veya sentetik maddelerden yapılmış, dört köşe, sağlam ambalaj parçası, sandık: "Barın kapısı önünde bira kasaları yığılmıştı."- A. İlhan.
6 . Basımcılıkta dizgi harflerinin konulduğu gözlerden oluşan tabla.
7 . mimarlık Kapı ve pencerelerin sabit olarak tutturulduğu asıl çerçeve.
8 . spor Birbiri üzerine istif edilerek yüksekliği ayarlanabilen atlama aracı.

B D O O R R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Bordro,

5 Harfli Kelimeler

Bordo,

3 Harfli Kelimeler

Bor,

2 Harfli Kelimeler

Do, Od,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.