BORAZANSARMAŞIĞI (TDK)

Kırmızı, turuncu renkli borazan biçiminde çiçekleri olan tırmanıcı bitki.

Borazansarmaşığı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi Z , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi R , onbirinci harfi M , onikinci harfi A , onüçüncü harfi Ş , ondördüncü harfi I , onbeşinci harfi Ğ , Başı B sonu I olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

BORAZAN Nedir?


1 . Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru.
2 . Bu boruyu çalan kimse: "Borazanları alayın önünde topluyorlar."- Ö. Seyfettin.

ÇİÇEK Nedir?


1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . bitki bilimi Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi: "Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaz Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse: "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."- .
4 . kimya Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***) İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

KIRMIZ Nedir?

Kırmız böceğinden çıkarılan parlak al boya, çiçek boyası.

KIRMIZI Nedir?


1 . Al, kızıl renk.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Siyah zülüflü, kırmızı dudaklı, altın ve mercan gerdanlı kadınlar."- A. Haşim.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

RENKLİ Nedir?


1 . Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan: "Havaya renkli fişekler atıyordu."- P. Safa.
2 . mecaz Neşeli, canlı, ilgi çekici: "Renkli bir toplantı."- . "Aşırı renkli ve hareketli ise onu yolculukla dengeleyin, frenleyin."- H. Taner.
3 . mecaz Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse): "Renkli bir politikacı."- .
4 . isim, sinema Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film.

TIRMANICI Nedir?

Tırmanma özelliği olan: "Tırmanıcı bitki."- .

TURUNCU Nedir?


1 . Turunç rengi, kızıl sarı renk.
2 . sıfat Bu renkte olan.

A A A A B I I M N O R R S Z Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Aşağısanma,

9 Harfli Kelimeler

Aşağısama, Başağrısı, Başarısız,

8 Harfli Kelimeler

Ağırsama, Arabasız, Arabozan, Aromasız, Bağımsız, Bağrışma, Boğasama, Ormansız, Sarıağız, Sarmaşan, Sırnaşma, Zararına,

7 Harfli Kelimeler

Ağrısız, Amansız, Arabaşı, Arazbar, Arınmış, Armağan, Armasız, Aşınmaz, Bağırma, Barınış, Barınma, Barışma, Barsama, Basarna, Başarım, Başarma, Borazan, Boşanma, Bozarış, Bozarma, Maaşsız, Manasız, Manzara, Morarış, Oransız, Ramazan, Romansı, Sararış, Sararma, Sarıağı, Sarınma, Sarışın, Sığınma, Sığışma, Sızırma, Şırasız, Zağanos, Zıbarma,

6 Harfli Kelimeler

Abanış, Abanma, Abanoz, Abasız, Abazan, Abrama, Ağarma, Ağınma, Ağnama, Ağrıma, Amasra, Amazon, Anasır, Anasız, Anırış, Anırma, Araban, Aranma, Arasız, Arınış, Arınma, Aşınım, Aşınma, Aşırma, Aşısız, Azışma, Bağnaz, Bağrış, Bağsız, Barsam, Başarı, Başsız, Bazısı, Boğası, Boşama, Isınma, Isırma, Işığan, Mağara, Mağaza,

5 Harfli Kelimeler

Abana, Abaşo, Abaza, Abosa, Abraş, Ağnam, Ağraz, Ambar, Ansız, Araba, Arama, Arıza, Aroma, Arsız, Arşın, Aşağı, Aşama, Aşırı, Azman, Bağan, Bağım, Bağın, Bağır, Bağış, Banaz, Banma, Baran, Barış, Baron, Basar, Basım, Basın, Basış, Basma, Bızır, Boğaz, Boğma, Boran, Borsa, Bozma,

4 Harfli Kelimeler

Abra, Ağım, Ağın, Ağır, Ağış, Ağız, Ağma, Ağrı, Ağsı, Aman, Amor, Anam, Anız, Anma, Araz, Arış, Arız, Arma, Arsa, Asar, Asım, Asır, Asma, Aşar, Aşım, Aşma, Aşoz, Azar, Azış, Azma, Bağa, Bağı, Bana, Bara, Barı, Baro, Bası, Baza, Bazı, Boğa,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ağa, Ağı, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Arş, Arz, Asa, Ası, Aşı, Aza, Azı, Bağ, Ban, Bar, Bas, Baş, Baz, Boa, Bom, Bor, Boş, Boz, Ira, Irz, Isı, Mas, Maş, Mor, Nam, Nar, Nas, Naz, Nom, Oba, Oma, Ona,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Am, An, Ar, As, Aş, Az, Om, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.