BORÇLANILMAK (TDK)

Borca girilmek, borç edilmek.

Borçlanılmak kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı B sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BORÇ Nedir?


1 . Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey: "Vaktim yok, bana para bul, şu borcu ödeyeyim, söz verdim."- P. Safa.
2 . mecaz Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, vecibe: "Mektubunda diyorsun ki gel gayri / Vatan borcu biter bitmez ordayım."- B. S. Erdoğan.

EDİLMEK Nedir?

Etme işine konu olmak, yapılmak: "Birine yardım edildi. Birinden rica edildi. Onunla münakaşa edildi."- .

GİRİLMEK Nedir?

Girme işi yapılmak.

A A B I K L L M N O R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Borçlanılmak,

11 Harfli Kelimeler

Borçlanılma,

10 Harfli Kelimeler

Borçlanmak,

9 Harfli Kelimeler

Bollanmak, Borçlanma, Klorlanma, Onarılmak,

8 Harfli Kelimeler

Barınmak, Boklanma, Bolalmak, Bolarmak, Bollanma, Çalınmak, Çınlamak, Çırakman, Çobanlar, Çobanlık, Çorbalık, Kançılar, Karambol, Kıllanma, Klonlama, Klorlama, Koçlanma, Kollanma, Korlanma, Lambalık, Malkıran, Olanaklı, Onarılma, Ormanlık,

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Açılmak, Açınmak, Açmalık, Alınmak, Anaçlık, Anılmak, Anırmak, Anlaklı, Anlamlı, Anmalık, Anormal, Arınmak, Arkalıç, Aromalı, Bakılma, Bakınma, Baklalı, Balalık, Balkıma, Barınak, Barınma, Bırakma, Boklama, Bolalma, Bolarma, Çakılma, Çalınma, Çıkarma, Çınlama, Çırakma, Çokları, Kaçılma, Kaçınma, Kaçırma, Kalçalı, Kalınma, Kalmalı, Kamanço, Kanırma,

6 Harfli Kelimeler

Açılma, Açınma, Alaçık, Alıkça, Alınma, Amaçlı, Amalık, Analık, Anılma, Anırma, Anorak, Araçlı, Arakçı, Araklı, Aralık, Arınma, Arkalı, Armalı, Baklan, Bakraç, Balçak, Balçık, Balkan, Balkar, Balkır, Balkon, Ballık, Banmak, Barçak, Barlam, Boalar, Boralı, Borçka, Brıçka, Çalkar, Çalmak, Çamlık, Çarklı, Çarlık, Çımbar,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Açlık, Açmak, Akçıl, Aklan, Akman, Akran, Alarm, Alçak, Alkan, Alkım, Alkol, Allık, Almaç, Almak, Alman, Alnaç, Ambar, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Arkaç, Aroma, Bakaç, Bakam, Bakan, Bakım, Bakır, Bakla, Bakma, Balar, Balık, Balkı, Ballı, Balon, Banak, Banal,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Açan, Açar, Açık, Açım, Açkı, Açma, Akaç, Akar, Akça, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Akor, Alan, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Alın, Allı, Alma, Amaç, Amal, Aman, Amor, Anaç, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Araç, Arak, Arık, Arka, Arlı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Açı, Aka, Akı, Ala, Alo, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Baç, Bak, Bal, Ban, Bar, Boa, Bok, Bol, Bom, Bor, Çak, Çal, Çam, Çan, Çar, Çın, Çok, Çor, Ira, Irk, Kaç, Kal, Kam, Kan, Kar, Kıç, Kıl, Kın,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, Al, Am, An, Ar, La, Ok, Ol, Om, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.