BOPSTİL (TDK)


1 . Züppece giyiniş biçimi.
2 . Bu biçimde giyinen kimse.

Bopstil kelimesi baş harfi B son harfi L olan bir kelime. Başında B sonunda L olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi O , üçüncü harfi P , dördüncü harfi S , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi L . Başı B sonu L olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

GİYİNİŞ Nedir?

Giyinme işi: "Giyinişi, davranışları, konuşması ile yazdıklarına benzeyerek yaşadı."- N. Cumalı.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

ZÜPPECE Nedir?

Züppe bir biçimde.

B L O P S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bopstil,

5 Harfli Kelimeler

İstop, Pilot, Polis, Stilo,

4 Harfli Kelimeler

İsot, Lobi, Pist, Post, Silo, Slip, Spot, Stil, Stop, Tipo,

3 Harfli Kelimeler

Bit, Bol, Bop, Bot, Lop, Lot, Pil, Pis, Pos, Pot, Sit, Sol, Tip, Tol, Top, Tos,

2 Harfli Kelimeler

İl, İp, İs, İt, Ol, Ot, Si, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.