BONCUKLAMA (TDK)


1 - Boncukla süsleme.
2 - Petrokimyada tane biçiminde katalizörler üretme.

Boncuklama kelimesi baş harfi B son harfi A olan bir kelime. Başında B sonunda A olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi C , beşinci harfi U , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A . Başı B sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BONCUK Nedir?

Cam, taş, sedef, tahta, plastik vb. maddelerden yapılan, ortası delik, çoğu yuvarlak ve renkli süs tanesi.

KATALİZ Nedir?

Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi.

KATALİZÖR Nedir?

Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini molekül yapısını değiştirmeden sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde.

PETROKİMYA Nedir?

Petrolden organik kimyasal ürünler elde etmede kullanılan sanayi dalı.

SÜSLEME Nedir?


1 . Süslemek işi, bezeme, tezyin.
2 . Süsleri yerleştirme biçimi veya sanatı.
3 . Sanat eserlerinin yüzeyini süslemek için kullanılan motif, oyma vb.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

ÜRETME Nedir?

Üretmek işi veya durumu, çoğaltma.

A A B C K L M N O U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Baloncuk, Boklanma, Bulancak, Bulanmak, Bunalmak, Cumbalak,

7 Harfli Kelimeler

Baloncu, Boklama, Bulamak, Bulanma, Bulmaca, Bunalma, Bunamak, Kablocu, Kocalma, Kocaman, Konulma, Kumanca, Oklanma, Olunmak, Onulmak, Ulanmak, Unlamak,

6 Harfli Kelimeler

Abluka, Baklan, Balkan, Balkon, Banmak, Boncuk, Bulama, Bulmak, Bunama, Bunmak, Kaloma, Kocama, Mablak, Makbul, Ocumak, Oklama, Okunma, Olacak, Olanak, Olanca, Olunma, Onamak, Onulma, Ulamak, Ulanma, Unlama,

5 Harfli Kelimeler

Ablak, Aklan, Akman, Alkan, Almak, Alman, Ancak, Anlak, Anlam, Anmak, Bacak, Bakam, Bakan, Bakla, Bakma, Balon, Banak, Banal, Banka, Banko, Banma, Bocuk, Boklu, Bolca, Bucak, Bulak, Bulma, Bunak, Bunca, Bunma, Cumba, Kaban, Kablo, Kabul, Kalan, Kalma, Kaman, Kanal, Kanca, Kanma,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abuk, Acul, Acun, Akma, Alan, Alma, Amal, Aman, Amca, Anal, Anam, Anca, Anka, Anma, Baca, Bala, Balo, Bana, Bank, Blok, Blum, Boca, Bolu, Buca, Bula, Caba, Caka, Cana, Cuma, Kaba, Kala, Kama, Kamu, Kana, Kano, Klan, Klon, Koca, Kola,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abu, Aka, Ala, Alo, Ama, Ana, Bak, Bal, Ban, Boa, Bok, Bol, Bom, Bul, Bun, Cam, Can, Cuk, Kal, Kam, Kan, Kol, Kom, Kul, Kum, Lak, Lam, Lan, Lok, Mal, Nal, Nam, Nom, Oba, Oma, Ona, Uca, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, An, Bu, La, Ok, Ol, Om, On, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.