BONCUKLAŞMAK (TDK)

Boncuk biçimini almak.

Boncuklaşmak kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi C , beşinci harfi U , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı B sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALMA Nedir?


1 . Almak işi.
2 . Alıntı, iktibas: "Ondan acemicesine alma olarak."- Muallim Naci.
3 . spor Bir profesyonel sporcunun, para karşılığı kulübünden bir başka kulübe geçmesi, transfer.

ALMAK Nedir?


1 . Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak: "Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı."- N. Cumalı.
2 . (-i, -den) Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak: "Çocuğu okuldan aldı."- .
3 . Birlikte götürmek.
4 . (nsz) Satın almak: "Biz bir ya da iki parti alır, çekiliriz piyasadan."- N. Cumalı.
5 . (nsz) Ele geçirmek, fethetmek: "Fakat aldıkları yerlerin ahalisini Türkleştiremediklerinden bu büyüklük onların zayıf düşmelerine sebep olmuş."- Ö. Seyfettin.
6 . (nsz) İçine sığmak: "Bu kavanoz iki kilo bal alır. Bu salon bin kişi alır."- .
7 . (-e, nsz) Kabul etmek: "Evine kiracı almak."- .
8 . (nsz) Kendine ulaştırılmak, iletilmek: "Mektup almak. Haber almak."- .
9 . (nsz) İçeri sızmak, içine çekmek: "Gemi su alıyor. Fotoğraf makinesi ışık almış, film yanmış."- .
10 . (nsz) Erkek, kadınla evlenmek: "O sırada aldığı kadının babasının birçok yardımını görmüştü."- M. Ş. Esendal. 1
1 . (-i, nsz) Sürükleyip götürmek: "Öküzü sel aldı, harmanı yel aldı."- . 1
2 . (nsz) Kazanmak, elde etmek. 1
3 . (nsz) Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak: "Soğuk almak. Ceza almak."- . 1
4 . (-i, nsz) Bürümek, sarmak, kaplamak. 1
5 . (-den) Kısaltmak, eksiltmek: "Ceketin boyundan almak."- . 1
6 . (nsz) Yolmak, koparmak: "Kaş almak."- . 1
7 . Yerini değiştirmek, çekmek. 1
8 . Temizlemek: "Karyolanın altını süpürge ile al. Örümcekleri al."- . 1
9 . (-i, -e) İçeri girmesini sağlamak: "Sevdiği delikanlıyı gece evine almış."- N. Cumalı.
20 . (nsz) Tat veya koku duymak: "Sigaradan hiç tat alamaz oldum. Burnu iyi koku alır."- . 2
1 . (-i, -e) Örtmek, koymak: "Paltosunu sırtına aldı."- . 2
2 . (-i, -e) ... gibi anlamak: "Bir sözü şakaya almak."- . 2
3 . (-i, -de) Yol gitmek, mesafe katetmek: "O yolu bir saatte alırsınız."- . 2
4 . (-i, -den) Çalmak: "Cebimden saatimi almışlar."- . 2
5 . Soldurmak: "Güneş perdelerin rengini aldı."- . 2
6 . Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak: "Dalağını aldılar."- . 2
7 . (nsz) Motor çalışması için gerekli olan elektrik veya yakıttan yararlanır duruma gelmek: "Savcı yardımcısı gaza bastı, motor almadı. Bir daha bastı, yine almadı."- H. Taner. 2
8 . (nsz) Göreve, işe başlatmak: "Yeni bir kapıcı aldı."- . 2
9 . (nsz) Başlamak: "Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur."- Halk türküsü.
30 . (-den) Davranış veya makam değiştirmek: "Aşağıdan almak. Tizden almak."- . 3
1 . (nsz) İçecek veya sigara içmek: "Tadına bakmak için bir yudum aldım."- . 3
2 . (nsz) Yutmak, kullanmak: "İlaç almak."- . 3
3 . (-den) Görevden, işten çekmek. 3
4 . (-den, nsz) Kazanç sağlamak: "Bir pantolondan beş yüz lira alıyorlar."- . 3
5 . Gidermek, yok etmek: "İçine biraz su koy, tuzunu alır."- .

ALMAK Nedir?


1 - Bir şeyi ya da kimseyi bulunduğu yerden ayırmak.
2 - Bir şeyi, bir nesneyi elle, araçla vb. ile tutarak bulunduğu yerden ayırmak,kaldırmak.
3 - Yanında bulundurmak.
4 - Birlikte götürmek.
5 - Satın almak.
6 - İçine sığmak.
7 - Kabul etmek.
8 - Kendine ulaştırılmak, iletilmek.
9 - İçeri sızmak, içine çekmek.
10 - (Erkek, kadın için)...ile evlenmek. 1
1 - Sürükleyip götürmek. 1
2 - Kazanmak, elde etmek. 1
3 - Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak. 1
4 - Bürümek, sarmak, kaplamak. 1
5 - Kısaltmak, eksiltmek. 1
6 - Yolmak, koparmak. 1
7 - Yerini değiştirmek, çekmek. 1
8 - Temizlemek. 1
9 - (Duş, banyo için) Yapmak; yıkanmak.
20 - (İçeri) Götürmek. 2
1 - Bir yeri savaşla ele geçirmek, fethetmek. 2
2 - (Tat ya da koku için) Duymak. 2
3 - Örtmek, koymak. 2
4 - (Süre için) Değiştirmek. 2
5 - (-e)...gibi anlamak. 2
6 - Başlamak. 2
7 - Davranış ya da makam değiştirmek. 2
8 - (İçecek ya da sigara için) İçmek. 2
9 - Yutmak; kullanmak.
30 - (Yol için) Gitmek. 3
1 - Çalmak. 3
2 - Göreve, işe başlatmak. 3
3 - Görevden,işten çekmek. 3
4 - Kazanç sağlamak. 3
5 - (Ölüm nedeniyle) Ayrılmak. 3
6 - Gidermek, yok etmek. 3
7 - Soldurmak. 3
8 - Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak. 3
9 - (Motor) Çalışması için gerekli olan elektrik ya da yakıttan yararlanır duruma gelmek.
40 - Alışmak (Örgü, elişi vb.).

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BONCUK Nedir?

Cam, taş, sedef, tahta, plastik vb. maddelerden yapılan, ortası delik, çoğu yuvarlak ve renkli süs tanesi.

A A B C K K L M N O U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Boncuklaşmak,

11 Harfli Kelimeler

Boncuklaşma, Coşkulanmak,

10 Harfli Kelimeler

Coşkulanma,

9 Harfli Kelimeler

Boklanmak, Boklaşmak, Kokulanma, Konuklama, Nakşolmak,

8 Harfli Kelimeler

Baloncuk, Boklamak, Boklanma, Boklaşma, Boşalmak, Boşanmak, Boşlamak, Bulancak, Bulanmak, Bulaşkan, Bulaşmak, Bunalmak, Cumbalak, Kocalmak, Koklaşma, Konulmak, Konuşmak, Koşulmak, Kubaşmak, Kuşanmak, Nakşolma, Oklanmak, Okşanmak, Şabloncu,

7 Harfli Kelimeler

Baloncu, Boklama, Boşalma, Boşamak, Boşanma, Boşlama, Bukanak, Bulamak, Bulanma, Bulaşma, Bulmaca, Bunalma, Bunamak, Kablocu, Kakaolu, Kocabaş, Kocalma, Kocamak, Kocaman, Koklama, Kokuşma, Konulma, Konuşma, Koşmaca, Koşulma, Kubaşma, Kumanca, Kuşanma, Oklamak, Oklanma, Okşamak, Okşanma, Okunmak, Olunmak, Oluşmak, Onaşmak, Onulmak, Ulanmak, Ulaşmak, Unlamak,

6 Harfli Kelimeler

Abluka, Alakok, Bakkal, Baklan, Bakmak, Balkan, Balkon, Banmak, Başkan, Başmak, Başmal, Bokluk, Boncuk, Boşama, Boşluk, Boşnak, Boşuna, Bulama, Bulmak, Bunama, Bunmak, Coşkun, Coşmak, Kalkan, Kalkma, Kalmak, Kaloma, Kanmak, Kaşkol, Kocama, Kokmuş, Konmak, Koşmak, Kuşlak, Mablak, Makbul, Maşuka, Nakkaş, Ocumak, Oklama,

5 Harfli Kelimeler

Abaşo, Ablak, Akbaş, Akkuş, Aklan, Akmak, Akman, Akşam, Alkan, Almak, Alman, Almaş, Ancak, Anlak, Anlam, Anmak, Aşmak, Bacak, Bakam, Bakan, Bakla, Bakma, Balon, Banak, Banal, Banka, Banko, Banma, Başak, Başka, Bocuk, Boklu, Bolca, Bucak, Bulak, Bulma, Bunak, Bunca, Bunma, Buşon,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abuk, Acul, Acun, Akak, Akma, Alan, Alma, Amal, Aman, Amca, Anal, Anam, Anca, Anka, Anma, Aşma, Baca, Bala, Balo, Bana, Bank, Blok, Blum, Boca, Bolu, Buca, Bula, Caba, Caka, Cana, Cuma, Kaba, Kaka, Kala, Kama, Kamu, Kana, Kano, Klan,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abu, Aka, Ala, Alo, Ama, Ana, Aşk, Bak, Bal, Ban, Baş, Boa, Bok, Bol, Bom, Boş, Bul, Bun, Cam, Can, Cuk, Kak, Kal, Kam, Kan, Kaş, Kok, Kol, Kom, Kul, Kum, Kuş, Lak, Lam, Lan, Lok, Loş, Mal, Maş,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, An, Aş, Bu, La, Ok, Ol, Om, On, Şu, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.