BOMBARDIMAN (TDK)


1 . Topa tutma.
2 . askerlik Bombalama: "Bombardımanlar asabıma dokunuyordu, sakin bir yere kaçmak istiyordum."- R. H. Karay.
3 . mecaz Etkili bir biçimde ve sık olarak gündeme getirme, duyurma: "Haber bombardımanı."- .

Bombardıman kelimesi baş harfi B son harfi N olan bir kelime. Başında B sonunda N olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi D , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi N . Başı B sonu N olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASKERLİK Nedir?

Asker olma durumu, askerlik hizmeti, bayrakaltı, askeriye.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BOMBA Nedir?


1 . Canlı veya cansız hedeflere atılan, içi yakıcı ve yıkıcı maddelerle doldurulmuş, türlü büyüklükte patlayıcı, ateşli silah: "Çok sayıda tabanca, mavzer mermisi ile bir sandık el bombası, altı Alman mavzeri buldu."- N. Cumalı.
2 . Büyük fıçı veya varil.
3 . argo Çekiciliği olan çok güzel kadın veya kız.
4 . argo Uyuşturucu hap.

BOMBARDIMAN Nedir?


1 . Topa tutma.
2 . askerlik Bombalama: "Bombardımanlar asabıma dokunuyordu, sakin bir yere kaçmak istiyordum."- R. H. Karay.
3 . mecaz Etkili bir biçimde ve sık olarak gündeme getirme, duyurma: "Haber bombardımanı."- .

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

DUYURMA Nedir?

Duyurmak işi.

ETKİLİ Nedir?

Etkisi olan, tesirli, müessir, patetik: "Hayli etkili bir yer altı çalışması yapılıyormuş."- A. İlhan.

GÜNDEM Nedir?


1 . Toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname.
2 . Yaşanan günlük olaylar.

KAÇMAK Nedir?


1 - Kimseye bildirmeden, gizlice bulunduğu yerden ayrılmak.
2 - Hızla koşup bir yere saklanmak.
3 - Kendini göstermemek, rastlamamaya çalışmak.
4 - Kaçınmak.
5 - Sızmak ya da akmak.
6 - İpliği kopmak.
7 - (Bir şey) Bir yere aniden girmek.
8 - Bir yana doğru kaymak.
9 - Görünmeden gitmek, savuşmak, sıvışmak.
10 - Hızlı koşmak. 1
1 - Yok olmak. 1
2 - Yaklaşmak, benzemek, andırmak. 1
3 - (Kadınlar için) Kaçgöçe uymak. 1
4 - (Kız, kadın için) Yasalara ve aile isteklerine karşı gelerek evlenmek için evinden ayrılmak. 1
5 - (Renk için) Ağarmak, uçmak. 1
6 - Kimi nitelik bildiren sözcüklerle birlikte "olmak" anlamıyla yardımcı eylem gibi kullanılır.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SAKİN Nedir?


1 - Durgun, dingin: Sakin bir deniz .
2 - Sessiz.
3 - Kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göstermeyen.
4 - Huysuzluğu, rahatsızlığı azalmış ya da geçmiş.
5 - Bir yerde oturan.
6 - (Bir yerde) Oturan kimse, °sekene.

TUTMA Nedir?


1 . Tutmak işi: "Daha çatal ve bıçağı tutmasına eli yatmamıştı, ikide bir düşürürdü."- R. H. Karay.
2 . Destekleme.
3 . Yanaşma.
4 . spor Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı takım oyuncusunun hareketine engel olma, markaj.

A A B B D I M M N O R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Bombardıman,

8 Harfli Kelimeler

Bandırma,

7 Harfli Kelimeler

Andırma, Bandıra, Barınma, Mandıra,

6 Harfli Kelimeler

Aborda, Anırma, Arınma, Bardan, Branda, Donama, Mandar, Namdar, Onarım, Onarma, Oradan,

5 Harfli Kelimeler

Adamı, Adına, Ambar, Aroma, Babam, Bando, Banma, Baran, Barba, Barda, Bardo, Baron, Bomba, Boran, Borda, Damar, Dobra, Donam, Donma, Donra, Drama, Irama, Madam, Mambo, Manda, Marda, Maron, Ombra, Onama, Orada, Orman, Radon, Randa, Roman,

4 Harfli Kelimeler

Abra, Adam, Adım, Aman, Amma, Amor, Anam, Anma, Arda, Arma, Baba, Bana, Bara, Barı, Baro, Bora, Brom, Dama, Dana, Dara, Darı, Dram, Mama, Mana, Mano, Marn, Moda, Nara, Norm, Onar, Onma, Oran, Roba, Roda,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ada, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Bad, Ban, Bar, Boa, Bom, Bor, Dam, Dar, Don, Ira, Mor, Nam, Nar, Nom, Oba, Oda, Oma, Ona, Ora, Rab, Ram, Rom,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Am, An, Ar, Do, Od, Om, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.