BOKSİTLEŞME (TDK)

Boksit oluşumuyla sonuçlanan özel ayrışma türü.

Boksitleşme kelimesi baş harfi B son harfi E olan bir kelime. Başında B sonunda E olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E . Başı B sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYRIŞMA Nedir?


1 . Ayrışmak işi.
2 . kimya Moleküllerin, türlü etkenlerle geçici olarak daha yalın atom ve moleküllere bölünmesi, inhilal.

BOKSİT Nedir?

Korindon.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

OLUŞUM Nedir?


1 . Oluşma işi, teşekkül, teşkil.
2 . gök bilimi, jeoloji Katman, kütle, gök cismi vb.nin biçimlenme süreci.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

SONUÇ Nedir?


1 . Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice: "Her koşu beklenilmeyen, şaşırtıcı bir sonuç verebilirdi."- N. Cumalı.
2 . Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey: "Sınav sonucu."- .
3 . Öz, özet.
4 . spor Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılasmasının sayı bakımından durumu, skor.
5 . edebiyat Yazının veya sözün bitim bölümü.

B E E K L M O S T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kistleşme, Oksitleme,

8 Harfli Kelimeler

Bekletiş, Bestelik, Betimsel, Bileşmek, Biletmek, Eksiltme, İsteşmek, İşletmek, İtleşmek, Sembolik,

7 Harfli Kelimeler

Bekitme, Besteli, Bilemek, Bileşke, Bileşme, Biletme, Eksilme, Ekşitme, Embesil, Eskitme, Eşilmek, İletmek, İskelet, İskemle, İslemek, İstemek, İsteşme, İşetmek, İşkembe, İşlemek, İşletme, İtleşme, Kesilme, Kesişme, Mesleki, Meşelik, Metelik, Mobilet, Obelisk, Sekitme, Şikeste,

6 Harfli Kelimeler

Beslek, Beşlik, Bileme, Bilmek, Bitmek, Boksit, Ebelik, Ekilme, Eksibe, Ekşime, Elbise, Emekli, Eskime, Eskimo, Eşeksi, Eşilme, Etkime, İletme, İskele, İskete, İsleme, İsteme, İşemek, İşetme, İşleme, Kelime, Keseli, Kestel, Komite, Melike, Meslek, Misket, Seklem, Sembol, Silkme, Silmek, Tekmil, Teleks, Tembel, Temlik,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Beleş, Belik, Belit, Belki, Bemol, Beste, Beşik, Beşli, Beşme, Betik, Betim, Bikes, Bilek, Bilet, Bilme, Bişek, Bitek, Bitme, Bloke, Ebeli, Eklem, Ekose, Elbet, Elmek, Emlik, Eskil, Eslek, Esmek, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Etsel, İlmek, İmlek, İsmet, İstek,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Besi, Beti, Bile, Blok, Boks, Ebet, Ekim, Ekli, Ekme, Ekol, Eksi, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emiş, Esik, Esim, Eski, Esme, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Beş, Bet, Bit, Bok, Bol, Bom, Boş, Bot, Ebe, Eke, Eko, Elk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Kes, Keş, Ket, Kil, Kim, Kit, Kol, Kom, Kot, Leb, Leş, Lim, Lok, Loş, Lot, Met, Mil, Mis, Mit, Ole, Sek,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, Es, Eş, Et, İl, İm, İs, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ok, Ol, Om, Ot, Se, Si, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.