BOŞNAKÇA (TDK)


1 . Çoğunlukla Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nde yaşayan Bosna Müslümanlarının kullandığı dil.
2 . sıfat Bu dille yazılmış olan.

Boşnakça kelimesi baş harfi B son harfi A olan bir kelime. Başında B sonunda A olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi N , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi A . Başı B sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CUMHUR Nedir?


1 . Halk.
2 . Topluluk: "Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi."- Y. K. Beyatlı.

CUMHURİYET Nedir?

Ulusun, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi.

ÇOĞUNLUKLA Nedir?


1 . Çoğunluğa dayanılarak, ekseriyetle: "Karar çoğunlukla alındı."- .
2 . Genellikle: "Çoğunlukla akşamları ve bazen sabahleyin sisler içinde kalıyoruz."- R. H. Karay.

MÜSLÜMAN Nedir?


1 . İslam dininden olan kimse, Muhammedî, Müslim.
2 . halk ağzında, din b. (***) Dine bağlı, dindar.
3 . mecaz Doğru, haktan ayrılmaz kimse.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A A B K N O Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Boşnakça,

6 Harfli Kelimeler

Başkan, Boşnak,

5 Harfli Kelimeler

Abaşo, Akbaş, Bakaç, Bakan, Banak, Banka, Banko, Başak, Başka, Çanak, Çoban, Kaban, Kaşan, Koçan, Koşaç, Şaban,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Akaç, Akça, Anaç, Anka, Bana, Bank, Çaba, Kaba, Kaça, Kana, Kano, Konç, Koşa, Naaş, Şaka, Şano,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Ana, Aşk, Baç, Bak, Ban, Baş, Boa, Bok, Boş, Çak, Çan, Çok, Kaç, Kan, Kaş, Koç, Oba, Ona, Şak, Şan, Şok,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, An, Aş, Ok, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.