BOĞAZLI (TDK)


1 . Boğazı olan: "Boğazlı testi."- .
2 . Çok yemek yiyen, yemek isteği çok olan, iştahlı: "... Mustafa da boğazlı adam. Can boğazdan gelir, diyor, yiyor."- M. Ş. Esendal.

Boğazlı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi A , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi I . Başı B sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAM Nedir?


1 . İnsan.
2 . Erkek kişi, kadın karşıtı: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."- M. Ş. Esendal.
3 . Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.
4 . Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.
5 . Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."- .
6 . Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.
7 . İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.
8 . Bir alanda derin bilgisi olan kimse: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.
9 . Bir alanı benimseyen kimse.
10 . ünlem Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz: "Adam, vazgeç!"- . 1
1 . halk ağzında Eş, koca.

BOĞA Nedir?

Damızlık erkek sığır.

BOĞAZ Nedir?


1 . Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik, kursak: "Ses, ciğerlerde biriken havanın boğaza çarpması demektir."- Ö. Seyfettin.
2 . Şişe, güğüm vb. kaplarda ağza yakın dar bölüm: "Şişenin boğazı. Testinin boğazı."- .
3 . İki dağ arasında dar geçit, derbent: "Yol üzerindeki derbentleri ve boğazları işgal ederek ordunun başında bunları takip ediyordu."- F. F. Tülbentçi.
4 . Yedirip içirme yükümü, iaşe: "İşçilerin boğazı bizden olacak."- .
5 . mecaz Yiyeceği içeceği sağlanan kimse: "Hayat zor anne, kaç boğazız evde, ağabeyim hangi birimize yetişsin."- A. Kulin.
6 . mecaz Yeme içme: "Boğazına düşkün."- .
7 . coğrafya İki kara arasındaki dar deniz.

BOĞAZLI Nedir?


1 . Boğazı olan: "Boğazlı testi."- .
2 . Çok yemek yiyen, yemek isteği çok olan, iştahlı: "... Mustafa da boğazlı adam. Can boğazdan gelir, diyor, yiyor."- M. Ş. Esendal.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

GELİR Nedir?


1 . Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat: "Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı."- M. Yesari.
2 . Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.

İŞTAH Nedir?


1 . Yemek yeme isteği.
2 . mecaz Cinsel istek veya arzu.

İŞTAHLI Nedir?


1 . İştahı olan, boğazlı.
2 . mecaz İstekli, arzulu.
3 . zarf İsteyerek: "Arap atı olan iştahlı biner / Aşireti olan yaylağa konar."- Karacaoğlan.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TEST Nedir?


1 - Bir kimsenin, bir topluluğun doğal ya da sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama.
2 - Nesnel olarak değerlendirilebilen sınav sorularının tümüne verilen ad.
3 - Sınav.
4 - Bir hastalığın varlığını ve niteliğini anlamak için yapılan laboratuvar araştırması.
5 - Dirimbilimsel bir işlevi ya da değişmez bir niteliği, incelenen bireyin tepkisi, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırılarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama.

TESTİ Nedir?


1 . Geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen, toprak, cam, metal vb. maddelerden yapılan su kabı: "Kamış duvarlı yığın yığın evler, tüten dumanlar, başlarında testilerle sudan dönen kızlar gördük."- R. H. Karay.
2 . sıfat Bu kabın alabileceği miktarda olan.

YEME Nedir?


1 . Yemek işi: "Herkes yemeye ekmek bulamazken onlar rahat geçiniyorlardı."- M. Ş. Esendal.
2 . Yiyecek: "Bu ay yeme masrafımız çok oldu."- .

YEMEK Nedir?


1 . Yemek yeme, karın doyurma işi: "Yemekten sonra gocuğuna sarar yatırırdı beni."- N. Cumalı.
2 . Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam.
3 . Günün belli saatlerinde yenilen besin: "Yemek ya kahvaltıda ya da yemekte yenir. Arada bir şey yenmez."- H. Taner.
4 . Konuklara yiyecek verilerek yapılan ağırlama: "Pek protokolcü olduğu için yemek sessiz geçiyordu."- F. R. Atay.

A B I L O Z Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Boğazlı,

5 Harfli Kelimeler

Bağıl, Bağlı, Baloz, Boğaz, Zağlı,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağız, Ağlı, Azol, Bağı, Balo, Bazı, Boğa, Boza,

3 Harfli Kelimeler

Ağı, Alo, Azı, Bağ, Bal, Baz, Boa, Bol, Boz, Laz, Lığ, Loğ, Oba, Zağ,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Al, Az, La, Ol,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.