BİZCİLEYİN (TDK)

Bizim gibi: "Dünya havadislerini, çok defa, bizcileyin, gazetelerden, radyolardan öğrenirlermiş."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Bizcileyin kelimesi baş harfi B son harfi N olan bir kelime. Başında B sonunda N olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi C , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi N . Başı B sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİZCİLEYİN Nedir?

Bizim gibi: "Dünya havadislerini, çok defa, bizcileyin, gazetelerden, radyolardan öğrenirlermiş."- Y. K. Karaosmanoğlu.

DEFA Nedir?

Kez, kere: "İlk defa bu fikir, bir fikir olmaktan çıktı."- Y. K. Beyatlı.

GAZETE Nedir?


1 . Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın: "Kahvelerde ikinci bir oyalanma yolu, gazetelerdi."- N. Cumalı.
2 . Bu yayının yönetildiği, hazırlandığı, basıldığı yer: "Her gün gazeteye uğruyordu."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HAVA Nedir?


1 . Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı.
2 . Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü: "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal.
3 . Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu: "Havanın üşütecek kadar serinlemiş olmasına göre sabah yakın."- R. N. Güntekin.
4 . Gökyüzü: "Havada bir tek bulut yok."- .
5 . Çevreyi kuşatan boşluk: "Tozlar havada uçuşuyordu."- .
6 . Esinti: "Bugün hava olursa yelkenli kalkacak."- .
7 . Müzik parçalarında tür: "Kâğıthane havası tutturur, bahriye çiftetellisi çalardık."- S. F. Abasıyanık.
8 . Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi.
9 . sıfat, mecaz Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz): "Bu sözlerin sonu hava."- .
10 . mecaz Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik: "Buna rağmen öyle kibar ve asil havası vardır ki bu damga bile onu çirkinleştiremez, inadına daha bir uçarı, daha bir sevimli yapar."- H. Taner. 1
1 . mecaz Tarz, üslup: "Namık Kemal'e, Tevfik Fikret'e başarılı nazireler yazmıştır. Onların diliyle, onların sesiyle, onların havasıyla..."- Y. Z. Ortaç. 1
2 . mecaz Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans: "Bugünlük, bu masal havası içinde onunla beraber yaşamalıyız."- S. F. Abasıyanık. 1
3 . mecaz Çekicilik, albeni, alım, cazibe: "Kadın güzel değil ama havası var."- . 1
4 . mecaz Keyif, âlem: "Onu kendi havasına bıraksak çalışmaz."- .

HAVADİS Nedir?

İlgi ile karşılanabilecek haber: "İstanbul'dan bugünlerde garip havadisler alıyoruz."- H. E. Adıvar.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

RADYO Nedir?


1 . Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi.
2 . Elektrik dalgalarıyla düzenli olarak yayın yapan istasyon ve bu istasyonun programlarını düzenlemekle görevli kuruluş.
3 . Bu istasyonun yayınlarını alan araç: "Kasabanın matemine hürmet olarak bu akşam radyo susturulmuştu."- R. N. Güntekin.

B C E L N Y Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bizcileyin,

8 Harfli Kelimeler

Bileyici, İzleyici,

7 Harfli Kelimeler

Benizli, Beyinli,

6 Harfli Kelimeler

Bencil, Bilici, Binici, Biyeli, İyicil, İzinli, Yenici,

5 Harfli Kelimeler

Benci, Beniz, Benli, Beyin, Beyzi, Bezci, Bilye, Biyel, Bizce, Cebin, Cibin, Cinli, Cizye, Ezici, İncil, İyice, Nicel, Yelin, Yenli, Zenci, Zeyil,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bile, Bili, Bini, Biye, Celi, Elci, Enli, İbne, İnce, İnci, İzbe, İzci, İzin, Lice, Nebi, Neci, Nice, Niye, Yeni, Yine, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ben, Bey, Bez, Bin, Biz, Cin, İle, İni, İye, İyi, Leb, Ley, Ney, Yel, Yen, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, El, En, Ey, İl, İn, İz, Le, Ne, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.