BİYOYARARLILIK (TDK)

Verilen ilaçtan beklenen sonucun alınabilmesi için, ilaçtan ayrılarak serbest hale geçen etken madde oranı.

Biyoyararlılık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi O , beşinci harfi Y , altıncı harfi A , yedinci harfi R , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi L , onüçüncü harfi I , ondördüncü harfi K . Başı B sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

ETKEN Nedir?


1 . Etki eden şey, faktör: "Yazınımızın gelenek değiştirmesine bağlı olarak değişik etkenleri var bu durumun."- N. Cumalı.
2 . kimya Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan şey, müessir.
3 . dil bilgisi Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil, etken fiil, aktif, aktif fiil, malum, edilgen karşıtı: "Kırmak, bilmek etken fiillerdir."- .

GEÇEN Nedir?

Bir önceki (hafta, ay, yaz, kış vb.): "Yine bir gün o kızı geçen yıl gördüğü incirlikte bir daha gördü."- O. C. Kaygılı.

HALE Nedir?


1 . Ayın çevresinde görülen ışık halkası, ağıl, ayla: "Üstünde gençliğin, masumiyetin, saadetin verdiği bir hale vardı."- H. C. Yalçın.
2 . Hristiyanlıkta aziz sayılanların resimlerinde başları çevresinde çizilen daire.

İLAÇ Nedir?


1 . Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva.
2 . mecaz Çare, önlem.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

ORAN Nedir?


1 . Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo: "Dini, dili ne olursa olsun her insan doğup büyüdüğü, ekmeğini kazandığı toprak üstünde korkusuz, güven altında yaşadığı oranda kendini mutlu duyuyordu."- N. Cumalı.
2 . İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
3 . Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
4 . matematik İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı: "Üçün sekize oranı."- .

SERBEST Nedir?


1 - Hiçbir koşula bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin.
2 - Tutuklu ya da bağımlı olmayan, özgür, °hür.
3 - Zamanını istediği gibi kullanabilen, yapacak bir işi olmayan.
4 - Kimi kurallara bağlı olmayan ticaret.
5 - Sıkılmadan, şaşırmadan konuşan ve davranan.
6 - (Kadın için) Ağırbaşlı olmayan, hoppa.
7 - Devinimi herhangi bir biçimde engellenmeyen.
8 - Rahat, özgür, bağımsız bir biçimde.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

A A B I I K L L O R R Y Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Layıkıyla, Yarbaylık,

8 Harfli Kelimeler

Albaylık, Aralıklı, Ayyarlık, Barkarol, Bayraklı, Bayrılık, Oralılık, Yararlık,

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Alırlık, Arlılık, Aylıklı, Ayrıklı, Ayrılık, Bakırlı, Baklalı, Balalık, Balıklı, Bikarar, Biralık, Kalaylı, Kararlı, Karyola, Libyalı, Liralık, Riyakar, Yalabık, Yararlı, Yarıyıl, Yayalık,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Alaylı, Alkali, Araklı, Aralık, Arılar, Arılık, Arkalı, Ayaklı, Ayarlı, Ayılık, Aykırı, Ayrılı, Balayı, Balkar, Balkır, Ballık, Bayrak, Boalar, Boralı, Boyalı, Brokar, Iraklı, İlarya, Kalori, Karalı, Karılı, Kiralı, Kolalı, Olaylı, Riyala, Robalı, Yakalı, Yakarı, Yaralı, Yarbay, Yarlık, Yarlik, Yayılı, Yaylak,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Albay, Alkil, Alkol, Allık, Arabi, Ariya, Aylak, Aylık, Ayrık, Ayyar, Bakır, Bakir, Bakla, Balar, Balık, Balkı, Ballı, Balya, Barak, Barka, Barok, Bayır, Bayrı, Bıyık, Bilar, Borak, Borik, Boyar, İkbal, İkrar, İlbay, Kabil, Kabir, Kablo, Kalay, Kalbı, Kalya, Karar,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abli, Abra, Akar, Akıl, Akil, Aklı, Akli, Akor, Alay, Alık, Alil, Allı, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arya, Ayak, Ayal, Ayar, Ayık, Ayla, Aylı, Ayol, Ayrı, Bakı, Baki, Bala, Balo, Bara, Barı, Bari, Bark, Baro, Bayi, Bira, Blok, Bora, Boya,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Aka, Akı, Ala, Ali, Alo, Ara, Arı, Ari, Ark, Aya, Ayı, Bak, Bal, Bar, Bay, Bir, Boa, Bok, Bol, Bor, Boy, Ira, Irk, İka, İla, İlk, Kal, Kar, Kay, Kıl, Kır, Kil, Kir, Kol, Kor, Koy, Lak, Lal,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Ar, Ay, İl, Ki, La, Ok, Ol, Oy, Ra, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.