BİYOTERAPİ (TDK)

Bir hastalığı iyileştirmede yoğurt, kefir gibi canlı organizma kültürleriyle; süt, mide özsuyu, safra gibi fizyolojik ürünlerden yararlanan sağaltım yöntemi.

Biyoterapi kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi O , beşinci harfi T , altıncı harfi E , yedinci harfi R , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi P , onuncu harfi İ . Başı B sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FİZYOLOJİK Nedir?


1 . Fizyoloji ile ilgili, vücutla ilgili: "Fizyolojik bir rahatsızlık."- .
2 . Normal, doğal olarak işleyen: "Fizyolojik durum."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

İYİLEŞTİRME Nedir?


1 . İyileştirmek işi, ıslah.
2 . ekonomi İflas hâlindeki işletmeyi iyi yönetimle kâra geçirme, rehabilitasyon.
3 . tıp (***) Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını, yetersizliğini gidermek veya bozuk olan ruhsal durumunu düzeltmek amacıyla uygulanan tedavi, rehabilitasyon.

KEFİR Nedir?

Özel bir maya mantarıyla keçi veya inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek.

KÜLT Nedir?


1 . Din (I).
2 . din b. (***) Yerel özellikler taşıyan dinî törenler.
3 . Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb.

KÜLTÜR Nedir?


1 . Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin: "Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir."- E. İ. Benice.
2 . Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü: "Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir."- S. Birsel.
3 . Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
4 . Bireyin kazandığı bilgi: "Tarih kültürü kuvvetli bir kişi."- .
5 . Tarım.
6 . biyoloji Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.

MİDE Nedir?


1 . Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası.
2 . mecaz Karın, karın bölgesi.
3 . mecaz Yemek yeme isteği.

ORGANİZMA Nedir?


1 . Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet.
2 . Herhangi bir canlı varlık.

ÖZSU Nedir?


1 - Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, °usare.
2 - Salgı ile oluşan ve içinde enzimler bulunan organik sıvı.

SAFRA Nedir?


1 . Balonlarda bulunan pilotların, yükselmek veya inişi yavaşlatmak istediklerinde attıkları ağırlık.
2 . denizcilik Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için dip bölümlerine konulan ağırlık, balast.
3 . denizcilik Bazı balık ağlarının alt tarafına takılan, ağın su içinde kalmasını sağlayan ağırlık, balast.
4 . mecaz Sıkıntı, tedirginlik, rahatsızlık veren kimse veya şey.

SAĞALTIM Nedir?


1 . Sağaltma işi, tedavi.
2 . ruh bilimi Bir hastalığı yenecek etkenleri ve bu etkenlerin kullanılma yöntemlerini bularak hastanın sıkıntılarını giderme, iyi etme işi, terapi.

ÜRÜN Nedir?


1 . Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.
2 . mecaz Eser: "Cumhuriyet dönemi ressamlarının ürünleri sergilendi."- .
3 . mecaz Bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey.
4 . kimya Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARAR Nedir?


1 . Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj: "Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık."- A. İlhan.
2 . Çıkar: "Kızılay yararına bir balo."- .
3 . sıfat Yarayan, elverişli, uygun: "Çiçek koymaya yarar bir kap."- .

YOĞURT Nedir?

Maya katılarak koyulaştırılmış beyaz, kıvamlı bir süt ürünü: "Köylüler gelirdi bakraçlarıyla pazara yoğurt satmaya."- S. F. Abasıyanık.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

A B E O P R T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Periyot, Raptiye,

6 Harfli Kelimeler

Ariyet, Bateri, İbaret, İtibar, Parite, Piyore, Riayet, Terapi,

5 Harfli Kelimeler

Abiye, Aport, Apotr, Baret, Barit, Berat, Beyit, Birey, Bitap, Bitey, Borat, Boyar, Erbap, İbare, İbate, İbret, İrite, Opera, Ortay, Parti, Payet, Pirit, Porte, Poyra, Rebap, Tabii, Tabip, Tabir, Tapir, Tayip, Teori, Tepir, Terbi, Torba,

4 Harfli Kelimeler

Aort, Apre, Ayet, Bari, Baro, Bati, Bayi, Beri, Beta, Beti, Biat, Bira, Biri, Biye, Bora, Boya, Brit, Ebat, Erat, Etap, İare, İbra, İbre, İrap, İrat, İtap, İyot, Orta, Orya, Pare, Pati, Paye, Peri, Pert, Pire, Pota, Rate, Repo, Riya, Roba,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ait, Ari, Arp, Art, Ate, Ati, Bap, Bar, Bat, Bay, Bet, Bey, Bir, Bit, Boa, Bop, Bor, Bot, Boy, Bre, Eti, İri, İta, İti, İye, İyi, Oba, Ora, Oya, Pat, Pay, Pey, Pir, Pot, Poy, Rab, Rap, Ray,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ar, At, Ay, Be, Er, Et, Ey, İp, İt, Ot, Oy, Pe, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.