BİYOSANAYİ (TDK)

Biyoteknoloji yöntemlerini kullanan sanayi etkinliklerinin tümü.

Biyosanayi kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi O , beşinci harfi S , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Y , onuncu harfi İ . Başı B sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİYOTEKNOLOJİ Nedir?

Canlıların biyolojik yapısından, özelliklerinden yararlanan tekniklerin tümü.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

ETKİN Nedir?


1 . Hareketli, işleyen, çalışan, etkili, faal, aktif, dinamik.
2 . felsefe Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı.
3 . kimya Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom).

ETKİNLİK Nedir?


1 . Etkin olma durumu, müessiriyet.
2 . Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite.
3 . felsefe Fiilde bulunanın, etkin olanın niteliği.
4 . ruh bilimi Bir canlının iç veya dış uyaranların etkisiyle giriştiği çalışma durumu.
5 . toplum bilimi İnsanın çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylemi.

SANAYİ Nedir?

Hammaddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların tümü, işleyim, °endüstri.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

A A B N O S Y Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Boyana, Sanayi, Yabani,

5 Harfli Kelimeler

Abani, Abosa, Asabi, Banyo, Basya, Bayan, Boyna, İsyan, Nisai, Saban, Yaban, Yanay, Yasin, Yayan,

4 Harfli Kelimeler

Abis, Asya, Ayan, Ayin, Ayna, Ayni, Bana, Bani, Bayi, Bina, Bini, Boya, İbis, İyon, Nisa, Onay, Oysa, Saba, Sabi, Sabo, Sana, Saya, Sini, Siya, Soba, Soya, Yaba, Yani, Yasa, Yaya,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Ana, Ani, Asa, Asi, Aya, Ayn, Ban, Bas, Bay, Bin, Boa, Boy, İni, İsa, İyi, Nas, Oba, Ona, Ons, Oya, San, Say, Sin, Son, Soy, Yan, Yas, Yay,

2 Harfli Kelimeler

Ab, An, As, Ay, İn, İs, On, Oy, Si, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.