BİYOMETRİ (TDK)

Canlı varlıkları ölçme teknikleriyle bu ölçümleri değerlendiren istatistik yöntemlerin tümü.

Biyometri kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi O , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi T , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi İ . Başı B sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

İSTATİSTİK Nedir?


1 . Bir sonuç çıkarmak için verileri yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama (I): "İstatistikler gösteriyor ki sahada en çok alkışlanan oyuncu kalecilerdir."- H. Taner.
2 . İlkelerini olasılık kuramlarından alarak eldeki verileri grafik ve sayı biçiminde değerlendirmeye dayandıran matematiğin uygulamalı dalı, sayım bilimi.

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

ÖLÇÜ Nedir?


1 . Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
2 . Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür."- R. E. Ünaydın.
3 . Ölçme sonucu bulunan rakam: "Odanın ölçüsü."- .
4 . Belirlenmiş boyut: "Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü."- .
5 . Ölçüt.
6 . mecaz Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı."- Y. Z. Ortaç.
7 . mecaz Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: "Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı."- .
8 . edebiyat Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
9 . müzik Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

ÖLÇÜM Nedir?


1 - Ölçmek eylemi.
2 - Ölçerek elde edilen sonuç.
3 - Ölçümlemek
2 sonucu, °takdir.

TEKNİK Nedir?


1 . Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi.
2 . Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama: "Yurdumuz teknik gelişme yolundadır."- .
3 . sıfat Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin: "Teknik okul."- .
4 . Yol, beceri, yöntem: "Bu kızın sanatını hiç olmazsa teknik tarafından bildiğine hükmediyorum."- H. E. Adıvar.

VARLIK Nedir?


1 . Var olma durumu, mevcudiyet: "Bir millet, varlığını, her şeyden çok dilinde yaşatır."- O. V. Kanık.
2 . Var olan her şey: "Canlı varlıklar."- .
3 . Para, mal, mülk, zenginlik, variyet.
4 . Önemli, yararlı, değerli şey: "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar."- Anayasa.
5 . Ömür, hayat: "Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben."- A. K. Tecer.
6 . Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon.
7 . felsefe Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

B E M O R T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bitirme, Embriyo, Yitirme,

5 Harfli Kelimeler

Betim, Beyit, Birey, Birim, Bitey, Bitim, Bitme, İbret, İrite, Metro, Ritim, Teori, Terbi, Terim, Yetim, Yirmi, Yitim, Yitme,

4 Harfli Kelimeler

Beri, Beti, Biri, Biye, Brit, Brom, Emir, Erim, İbre, İtme, İyot, Meri, Mert, Remi, Tire, Trio, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Bet, Bey, Bir, Bit, Bom, Bor, Bot, Boy, Bre, Eti, İri, İti, İye, İyi, Met, Mey, Mir, Mit, Mor, Ret, Rey, Rom, Rot, Tem, Ter, Tim, Tor, Toy, Yem, Yer, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Be, Em, Er, Et, Ey, İm, İt, Me, Mi, Om, Ot, Oy, Re, Te, Ti, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.