BİYOMÜHENDİS (TDK)

Biyosanayi alanında çalışan mühendis.

Biyomühendis kelimesi baş harfi B son harfi S olan bir kelime. Başında B sonunda S olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi O , beşinci harfi M , altıncı harfi Ü , yedinci harfi H , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi D , onbirinci harfi İ , onikinci harfi S . Başı B sonu S olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BİYOSANAYİ Nedir?

Biyoteknoloji yöntemlerini kullanan sanayi etkinliklerinin tümü.

ÇALIŞAN Nedir?

Bir iş kolunda, bir kurumda görevli olan kimse.

MÜHENDİS Nedir?

İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimse.

B D E H M N O S Y Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Mühendis,

7 Harfli Kelimeler

Beyinsi, Edisyon, Emisyon, Hüseyni, Midibüs, Minibüs, Miyosen, Omnibüs, Yenimsi,

6 Harfli Kelimeler

Bedihi, Behimi, Edinim, Hodbin, Misyon, Neodim,

5 Harfli Kelimeler

Bedii, Besin, Besni, Beyin, Bidon, Bindi, Binme, Bohem, Bünye, Demin, Denim, Denyo, Deyim, Dinme, Dümen, Himen, Hindi, İndis, İsmen, Mebni, Medih, Mehdi, Mesih, Midye, Nedim, Nehiy, Nesih, Nesim, Sehim, Semih, Sinme, Siyme, Sübye, Sümen, Sünme, Yemin,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Besi, Bide, Bini, Biye, Bone, Debi, Demo, Deni, Deyi, Dimi, Dine, Dini, Diye, Done, Düse, Edim, Emin, Esim, Esin, Hibe, Hobi, İbis, İbne, İmdi, İndi, İnme, İsim, İyon, Meni, Menü, Mesh, Mide, Midi, Mine, Mini, Miso, Nebi, Nesi, Niye,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Ben, Bey, Bin, Bom, Boy, Deh, Dem, Din, Don, Dün, Edi, Hem, Hey, Hin, His, İde, İni, İye, İyi, Men, Mey, Mis, Nem, Ney, Nim, Nom, Ons, Sem, Sen, Sih, Sim, Sin, Som, Son, Soy, Üye, Yem, Yen, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, Do, Eh, Em, En, Es, Ey, He, İm, İn, İs, Me, Mi, Ne, Nü, Od, Oh, Om, On, Oy, Se, Si, Ün, Üs, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.