BİYOLOJİK (TDK)

Biyoloji ile ilgili, dirim bilimsel.

Biyolojik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi O , beşinci harfi L , altıncı harfi O , yedinci harfi J , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı B sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİLİMSEL Nedir?

Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

BİYOLOJİ Nedir?

Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme vb. yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi.

DİRİM Nedir?


1 . Hayat, yaşam: "Ölüm, burada, bir sanatçının büyüsüyle yeniden dirime dönüşüyor."- S. İleri.
2 . Yaşama gücü.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

B J K L O O Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Biyolojik,

8 Harfli Kelimeler

Biyoloji,

6 Harfli Kelimeler

Yilbik,

5 Harfli Kelimeler

Lojik,

4 Harfli Kelimeler

Bili, Blok, İbik, İlik, Kilo, Koli, Lobi,

3 Harfli Kelimeler

Bok, Bol, Boy, İki, İlk, İyi, Kil, Kol, Koy, Lok, Yok, Yol,

2 Harfli Kelimeler

İl, Ki, Ok, Ol, Oy, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.