BİYOKLİMA (TDK)

Bir bölgede başta insan sağlığı olmak üzere canlı varlıkları etkileyen iklim koşullarının tümü.

Biyoklima kelimesi baş harfi B son harfi A olan bir kelime. Başında B sonunda A olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi O , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A . Başı B sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLGE Nedir?


1 . Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler."- Anayasa.
2 . Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye: "Bel bölgesi. Koltuk altı bölgesi."- .

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

İKLİM Nedir?


1 . Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu, abuhava.
2 . eskimiş Ülke, diyar: "Geceleri çalışmak, gündüzlerinin çok sıcak olduğu iklimlerde alışılmış manzaralardandır."- R. H. Karay.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

KOŞU Nedir?


1 . Koşarak yapılan yarış.
2 . At yarışı: "Koşuların sonuçlarından başka bir şey düşünmesini engelleyen bir hastalığa dönüşmüş."- N. Cumalı.

KOŞUL Nedir?


1 . Şart.
2 . Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri.
3 . Bir şeyin kendi özelliğini kazanması için bulunması gereken durum, gerekli olan özellik: "Türk Eli'nin uluları bu koşullar altında yeni toprakların, yeni vatanların gereğini duyar olmuştu."- N. Araz.

ÜZERE Nedir?


1 . Amacıyla: "Müzakere bitince üç dört gün sonra gene evde buluşmak üzere ayrıldılar."- P. Safa.
2 . Şartıyla: "Akşama geri vermek üzere bu kitabı alabilirsiniz."- .
3 . Neredeyse: "Bu yangın kalbimizde başlıyorsa yani ümitsiz bir aşka düşmek üzere olduğumuzu hissedersek ne yapalım?"- R. N. Güntekin.
4 . edat Gibi: "Daha önce belirtildiği üzere."- .

VARLIK Nedir?


1 . Var olma durumu, mevcudiyet: "Bir millet, varlığını, her şeyden çok dilinde yaşatır."- O. V. Kanık.
2 . Var olan her şey: "Canlı varlıklar."- .
3 . Para, mal, mülk, zenginlik, variyet.
4 . Önemli, yararlı, değerli şey: "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar."- Anayasa.
5 . Ömür, hayat: "Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben."- A. K. Tecer.
6 . Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon.
7 . felsefe Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey.

A B K L M O Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bayilik, Kambiyo, Kombili, Mobilya,

6 Harfli Kelimeler

Amboli, Boylam, Limaki, Maliki, Mikail, Yilbik, Yolmak,

5 Harfli Kelimeler

Bilim, İkbal, İklim, İkmal, İlbay, İlmik, İmbik, İmlik, Kabil, Kablo, Kamil, Kilim, Kimya, Klima, Kobay, Kolay, Kombi, Koyma, Limbo, Lokma, Malik, Mobil, Olmak, Oymak, Yolak, Yolma,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Akil, Akim, Akli, Alim, Amil, Ayol, Baki, Balo, Bayi, Bili, Blok, Boya, İbik, İlam, İlik, İlim, İmal, İmla, Kail, Kaim, Kilo, Kimi, Kola, Koli, Koma, Komi, Laik, Lika, Lobi, Mail, Maki, Mali, Mayi, Mayo, Mika, Moka, Mola, Olay, Olma,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ali, Alo, Bak, Bal, Bay, Boa, Bok, Bol, Bom, Boy, İka, İki, İla, İlk, İma, İyi, Kal, Kam, Kay, Kil, Kim, Kol, Kom, Koy, Lak, Lam, Lim, Lok, Mai, Mal, Mil, Oba, Oma, Oya, Yak, Yal, Yok, Yol, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, Ay, İl, İm, Ki, La, Mi, Ok, Ol, Om, Oy, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.