BİYOKATALİZÖR (TDK)

Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde.

Biyokatalizör kelimesi baş harfi B son harfi R olan bir kelime. Başında B sonunda R olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi O , beşinci harfi K , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi Z , onikinci harfi Ö , onüçüncü harfi R . Başı B sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

GEREKLİ Nedir?

Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza: "Bize gerekli olan şey, adamakıllı bir harita, bir de kılavuz."- H. E. Adıvar.

HAYAT Nedir?


1 - Yaşam, dirim.
2 - Doğumdan ölüme kadar geçen süre, °ömür.
3 - Yaşam biçimi, içinde yaşanan koşulların tümü, yaşantı.
4 - Meslek ve durum.
5 - Geçim koşullarının tümü.
6 - Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma.
7 - Yazgı, kader.
8 - Canlı varlık; yaşamayı sağlayan koşulların tümü.
9 - Bir kimsenin tarihsel biyografisi, yaşam öyküsü.

HEPSİ Nedir?

Varlıkların, şeylerin tümü.

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

KOLA Nedir?


1 . Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kullanılan özel nişasta.
2 . Kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı.
3 . Kolalama: "Zaten bu devirde kola, ütü bir evin baş işlerindendir."- R. H. Karay. kola (II) isim, bitki bilimi (ko'la) Fransızca cola
1 . Kolagillerden, Afrika'nın sıcak bölgelerinde yetişen ve kola cevizi adıyla anılan, çekirdekleri kahveden daha uyarıcı olan bazı içeceklerde ve hekimlikte kullanılan bir bitki (Cola acuminata).
2 . Bu bitkinin yaprağından çıkarılan kokulu bir maddeyle kokulandırılan ve içine şeker, karbonat katılarak yapılan içecek.

KOLAY Nedir?


1 . Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı: "Cebimde mevcut paradan bu kadar bir şey buna tahsis etmek pek kolaydı."- H. Z. Uşaklıgil.
2 . isim Kolaylık: "İşin kolayını buldum."- .
3 . zarf Kolayca, sıkıntısız bir biçimde, basitçe: "Yolu bulmak kolay oldu."- Halikarnas Balıkçısı.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

TEPKİ Nedir?


1 . Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon.
2 . Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan, genellikle olumsuz söz veya davranış: "Seyircilerin şaşkınlığı geçince tepkisi başladı."- H. Taner.
3 . Karşılık verme.

TEPKİME Nedir?


1 . Tepkimek işi.
2 . kimya Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon, teamül.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A B K L O R T Y Z Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Biyokatalizör,

9 Harfli Kelimeler

Kaliborit, Katalizör,

8 Harfli Kelimeler

Bakliyat, Barizlik, Bazilika, İzolatör, Kartaloz, Krizalit, Krizolit, Tarlakoz, Tazyikli, Zabitlik,

7 Harfli Kelimeler

Akliyat, Akrobat, Arziyat, Bakalit, Barikat, Baritli, Bayilik, Borikli, Karyola, Kataliz, Kayarto, Kazolit, Kolibri, Liyakat, Lotarya, Ortaköy, Riyolit, Tabilik, Tiryaki,

6 Harfli Kelimeler

Albatr, Azrail, Balkar, Balyoz, Batyal, Bayati, Bayrak, Baytar, Bazalt, Birlik, Boalar, Bozlak, Bozrak, İktiza, İlarya, İlkyaz, İtalik, İtibar, İtikal, İtiraz, İtizar, İzbiro, İzobar, Kalori, Kartal, Kibrit, Kirtil, Kitabi, Kobalt, Laktaz, Laktoz, Ozalit, Riyala, Riyazi, Riziko, Takriz, Talika, Taylak, Tazyik, Tiryak,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Ablak, Akait, Akort, Aktar, Aktör, Albay, Arabi, Arazi, Ariya, Ariza, Arkoz, Atari, Aylak, Azoik, Bakir, Bakla, Balar, Balat, Baloz, Balta, Balya, Barak, Barit, Bariz, Barka, Barok, Batak, Batar, Batik, Batöz, Bayat, Bazal, Bazik, Bazit, Bikir, Bilar, Bilir, Biraz, Birli,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Abli, Abra, Akar, Akil, Akit, Akli, Akor, Alay, Alaz, Alto, Aort, Arak, Araz, Arka, Arya, Atak, Atik, Atol, Ayak, Ayal, Ayar, Ayaz, Ayla, Ayol, Azar, Azat, Azil, Azit, Azol, Azot, Baki, Bala, Balo, Bara, Bari, Bark, Baro, Bati,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Ait, Aka, Ala, Ali, Alo, Alt, Ara, Ari, Ark, Art, Arz, Ata, Ati, Aya, Aza, Bak, Bal, Bar, Bat, Bay, Baz, Bir, Bit, Biz, Boa, Bok, Bol, Bor, Bot, Boy, Boz, İka, İki, İla, İlk, İri, İta, İti,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Ar, At, Ay, Az, İl, İt, İz, Ki, La, Ok, Ol, Ot, Oy, Öz, Ra, Ta, Ti, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.