BİYOGEN (TDK)

Tüm canlı organizmalardaki elementler (azot, kükürt, fosfor...vb.), özellikle basit cisimler.

Biyogen kelimesi baş harfi B son harfi N olan bir kelime. Başında B sonunda N olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi O , beşinci harfi G , altıncı harfi E , yedinci harfi N . Başı B sonu N olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASİT Nedir?


1 - Yapılması ya da anlaşılması kolay olan, karışık olmayan.
2 - Süssüz, gösterişsiz.
3 - Bilgi ve görgüsü sınırlı olan, bayağı, görgüsüz.
4 - Her zaman rastlanan, özelliği olmayan, olağan .
5 - Kolay.

CİSİM Nedir?


1 - Boşlukta, uzayda yer dolduran, elle tutulan her şey.
2 - Gövde, beden, °vücut.

ELEM Nedir?

Acı, üzüntü, dert, keder: "... dayanılmaz bir elemle yüreği sızladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ELEME Nedir?


1 . Elemek işi, eliminasyon.
2 . spor Çeyrek sona katılacak sporcu ve takımları ayırmak için düzenlenen seçme yarışı.

ELEMENT Nedir?

Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde: "Grafit ve elmas, karbon elementinin iki değişik biçimidir."- .

FOSFOR Nedir?

Atom numarası 15, atom ağırlığı 30,97, yoğunluğu 1,8
3 olan, yarı saydam, bal mumu kıvamında, karanlıkta ışıldayan, sarımsak kokulu, zehirli bir element (simgesi P): "Fosfor, hafif bir sürtüşme ile alev alev yanmaya başlar."- .

KÜKÜRT Nedir?

Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,0
6 olan, 11
9 °C'de eriyen ve 44
4 °C'de kaynayan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli element, sülf (simgesi S).

ORGAN Nedir?


1 . Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş: "Devlet organları."- .

ORGANİZMA Nedir?


1 . Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet.
2 . Herhangi bir canlı varlık.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

B E G N O Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Bengi, Beyin, Yengi,

4 Harfli Kelimeler

Biye, Bone, Gine, İbne, İyon, Nebi, Niye, Yeni, Yine, Yogi,

3 Harfli Kelimeler

Ben, Bey, Bin, Boy, Ego, Gen, İye, Ney, Yen,

2 Harfli Kelimeler

Be, En, Ey, Ge, İn, Ne, On, Oy, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.