BİYOGÖSTERGE (TDK)

Çevre kirliliğinin önemini kanıtlamada gösterge olan canlı.

Biyogösterge kelimesi baş harfi B son harfi E olan bir kelime. Başında B sonunda E olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi O , beşinci harfi G , altıncı harfi Ö , yedinci harfi S , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R , onbirinci harfi G , onikinci harfi E . Başı B sonu E olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

GÖSTERGE Nedir?


1 . Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret.
2 . Bir durumla ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste, icmal.
3 . ekonomi Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişki, endeks, indeks.
4 . dil bilimi Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil birimi, belirtke.
5 . fizik Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, müşir (II), indikatör: "Göstergesi gece gündüz İstanbul üzerinde duran hayli eski ama sağlam radyoyu açtı."- A. İlhan.

KANI Nedir?

İnanılan düşünce, °kanaat.

KANITLAMA Nedir?

Kanıtlamak işi.

KİRLİ Nedir?


1 . Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves: "Perdeci, çapaklı gözlerini kirli yumruklarıyla ovuşturarak cevap verdi."- P. Safa.
2 . Aybaşı durumunda bulunan (kadın).
3 . mecaz Toplumun değer yargılarına aykırı olan: "Bu isim bana bir zamanlar İstanbul'un en kirli âlemlerinde yuvalanmış bir simayı hatırlattı."- H. Z. Uşaklıgil.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖNEM Nedir?

Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durumu, ehemmiyet.

B E E G G O R S T Y Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Gösterge,

7 Harfli Kelimeler

Gösteri, Öteberi, Tebriye, Terbiye,

6 Harfli Kelimeler

Beygir, Bistro, Egoist, Ertesi, Etriye, Seyret, Yeröte,

5 Harfli Kelimeler

Beste, Beter, Beyit, Birey, Bitey, Esire, Ester, Gebre, Geoit, Gergi, Grogi, İbret, İster, Sergi, Seter, Setir, Setre, Seyir, Seyit, Sirto, Siyer, Sorit, Sorti, Teber, Teori, Terbi, Teres, Tesir, Tesri, Yergi, Yeter,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Bere, Beri, Besi, Beti, Biye, Brit, Ebet, Ergi, Eros, Erte, Eser, Esir, Esre, Eter, Eyer, Gebe, Geri, Getr, Göre, Gres, İbre, İsot, İyot, Örge, Ötre, Reis, Rest, Reye, Sere, Seri, Sert, Site, Sobe, Sote, Söbe, Ster, Stor, Tere, Ters,

3 Harfli Kelimeler

Bet, Bey, Bir, Bit, Bor, Bot, Boy, Bre, Ebe, Ege, Ego, Erg, Eti, Göt, Gri, İrs, İye, Org, Öge, Örs, Öte, Ret, Rey, Rot, Ser, Set, Sit, Soy, Sör, Ter, Tor, Tos, Toy, Tör, Tös, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Be, Er, Es, Et, Ey, Ge, İs, İt, Ot, Oy, Re, Se, Si, Te, Ti, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.