BİYOFARMAKOLOJİ (TDK)

İlaçların organizmadaki değişimlerini inceleyen eczacılık dalı.

Biyofarmakoloji kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi O , beşinci harfi F , altıncı harfi A , yedinci harfi R , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K , onbirinci harfi O , onikinci harfi L , onüçüncü harfi O , ondördüncü harfi J , onbeşinci harfi İ . Başı B sonu İ olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞİM Nedir?


1 . Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü.
2 . Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok.
3 . biyoloji Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon.
4 . denizcilik Rüzgârın yön değiştirmesi.
5 . matematik Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım.

ECZACILIK Nedir?


1 . Eczacının mesleği veya görevi.
2 . Hastalıkların tanısı, tedavisi ile sağlığın korunmasında kullanılan ilaçların ve kozmetik ürünlerin üretimi, çözümlenmesi, etkinlik ve güvenilirliği ile ilgili çalışmaları yürüten ve uygulayan sağlık bilimi.

İLAÇ Nedir?


1 . Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva.
2 . mecaz Çare, önlem.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

ORGAN Nedir?


1 . Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş: "Devlet organları."- .

ORGANİZMA Nedir?


1 . Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet.
2 . Herhangi bir canlı varlık.

A A B F J K L M O O O R Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Farmakoloji,

10 Harfli Kelimeler

Bayramilik, Morfolojik,

9 Harfli Kelimeler

Biyolojik, Morfoloji,

8 Harfli Kelimeler

Biyoloji, Bolarmak, Boylamak, Kalibraj, Karambol, Kaybolma, Mikoloji,

7 Harfli Kelimeler

Amfibik, Amfibol, Amirlik, Bayilik, Bayrami, Boklama, Bolarma, Borikli, Boyamak, Boylama, Brokoli, Fabrika, Familya, Formika, Kambiyo, Karyola, Kolibri, Kombili, Makabil, Milibar, Miralay, Mobilya, Oflamak, Oylamak, Yoklama,

6 Harfli Kelimeler

Afrika, Amboli, Amfibi, Amfora, Amiral, Balkar, Barlam, Baymak, Bayrak, Bayram, Birlik, Blokaj, Boalar, Boyama, Boylam, Farika, Filika, Fiyaka, Formol, İlarya, Kaloma, Kalori, Karaim, Kromaj, Lambri, Limaki, Lombar, Maarif, Mablak, Makyaj, Maliki, Malkar, Markaj, Mikail, Milyar, Oflama, Oklama, Okrama, Oylama, Riyala,

5 Harfli Kelimeler

Ablak, Afaki, Afili, Alarm, Albay, Almak, Ambar, Amorf, Arabi, Arami, Ariya, Aroma, Aylak, Aymak, Bafra, Bakam, Bakir, Bakla, Bakma, Balar, Balya, Bamya, Baraj, Barak, Barka, Barok, Bayma, Bikir, Bilar, Bilim, Bilir, Birim, Birli, Borak, Borik, Boyar, Fakir, Falya, Farba, Faril,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abli, Abra, Afak, Afal, Akar, Akil, Akim, Akli, Akma, Akor, Alay, Alfa, Alim, Alma, Amal, Amfi, Amil, Amir, Amor, Araf, Arak, Arif, Arka, Arma, Arya, Ayak, Ayal, Ayar, Ayla, Ayma, Ayol, Baki, Bala, Balo, Bara, Bari, Bark, Baro, Bayi,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Afi, Aka, Ala, Ali, Alo, Ama, Ara, Ari, Ark, Aya, Bak, Bal, Bar, Bay, Bir, Boa, Bok, Bol, Bom, Bor, Boy, Fak, Fal, Far, Fay, Fil, Fok, Fol, İfa, İka, İki, İla, İlk, İma, İri, İyi, Jak, Kal,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Af, Ak, Al, Am, Ar, Ay, Fa, İl, İm, Ki, La, Mi, Of, Ok, Ol, Om, Oy, Ra, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.