BİTTABİ (TDK)

Doğal olarak, tabiatıyla, tabii, elbette: "Buna, bittabi icabı gibi cevap verildi."- Atatürk.

Bittabi kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi B , yedinci harfi İ . Başı B sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTTABİ Nedir?

Doğal olarak, tabiatıyla, tabii, elbette: "Buna, bittabi icabı gibi cevap verildi."- Atatürk.

CEVAP Nedir?

Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt: "Belindeki önlüğü çıkarmaya uğraşıyor, cevap arıyor gibi düşünüyordu."- S. F. Abasıyanık.

DOĞAL Nedir?


1 . Doğada olan, doğada bulunan: "Doğal güzellikler artık eskisi gibi turist çekmiyor."- N. Cumalı.
2 . Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel.
3 . Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı: "Doğal liman. Doğal sınır."- .
4 . Yapmacık olmayan.
5 . Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi.
6 . Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan.
7 . Katıksız, saf.

ELBET Nedir?

Kuşkusuz, herhalde, şüphesiz.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

TABİ Nedir?


1 - Bağımlı.
2 - Bağlı2.

TABİATIYLA Nedir?


1 . Doğal bir biçimde, tabii olarak: "Gerçek Tanrı'nın yolunu bulamayanlar tabiatıyla birtakım düzme uluhiyetlere doğru saparlar."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Kendiliğinden.

TABİİ Nedir?


1 . Doğada olan, doğada bulunan.
2 . Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi: "Sıcaklar arttıkça serin yerler aramak, âdeta tabii bir ihtiyaç hâline geliyor."- A. Rasim.
3 . Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan: "Beklenen cevap gelince derhâl yazılacağı tabiidir."- Atatürk.
4 . Yapmacık olmayan, doğal: "Eğer sürmenin üstüne bunu sürmezsen renk tabii olmaz."- P. Safa.
5 . Katıksız, saf, doğal: "Tabii meyve suları."- .
6 . zarf (ta'bi:) Elbette, doğallıkla, doğal olarak, işin gereği olarak: "Bu ekşi sözler, bu dik bakışlar, tabii hiç hoşlarına gitmedi."- H. Taner.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

A B B T T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bittabi,

5 Harfli Kelimeler

Tabii,

4 Harfli Kelimeler

Babi, Bati, Biat, Bibi, Tabi,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ait, Ati, Bat, Bit, İta, İti, Tab, Tat,

2 Harfli Kelimeler

Ab, At, İt, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.