BİTKİSÜTÜ (TDK)

Süt görünüşünde bitki özsuyu.

Bitkisütü kelimesi baş harfi B son harfi Ü olan bir kelime. Başında B sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi S , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi Ü . Başı B sonu Ü olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜNÜŞ Nedir?


1 . Görünme işi.
2 . Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey.
3 . Gerçeğe uymayan dış görüntü, zevahir: "Görünüşe aldanmamalı."- .
4 . Bulunulan bir yerden görülebilen alan, görünüm, manzara: "Van gölünün görünüşü eşsizdi."- N. Cumalı.
5 . dil bilgisi Fiillerin belirttiği oluşların süresi, gelişmesi ve bitmesiyle ilgili bütün biçimleri kapsayan dil bilgisi kategorisi: "Atıldı atılacak, düştü düşecek; gelmiş olmak, gidecek olmak."- .

ÖZSU Nedir?


1 - Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, °usare.
2 - Salgı ile oluşan ve içinde enzimler bulunan organik sıvı.

B K S T T Ü Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Kübist,

5 Harfli Kelimeler

Bitik, Bitki, Tütsü,

4 Harfli Kelimeler

Büst, İbik, İbis, İtki, Kist, Küsü, Süit,

3 Harfli Kelimeler

Bit, Bük, İki, İti, Kit, Küs, Küt, Sik, Sit, Ski, Süt, Tik, Üst, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

İs, İt, Ki, Si, Ti, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.