BİTİŞTİRMEK (TDK)

Bitişmesini sağlamak.

Bitiştirmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTİŞ Nedir?


1 . Bitme işi: "Romanlarda olduğu gibi bir başlangıç, bir bitiş arzu ediyordu."- S. F. Abasıyanık.
2 . müzik Final.

BİTİŞME Nedir?

Bitişmek işi, ittisal: "Bu geniş viranelikte bize bu kadar bitişmenin manası var mı?"- H. R. Gürpınar.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

B E K M R T T İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Bitiştirmek,

10 Harfli Kelimeler

Bitiştirme, İşittirmek, İtiştirmek,

9 Harfli Kelimeler

Birikişme, İşittirme, İtiştirme,

8 Harfli Kelimeler

Bitirmek, Bitirmiş, Bitişmek, İttirmek, Titreşim,

7 Harfli Kelimeler

Bireşim, Birikim, Birikiş, Birikme, Bitirim, Bitiriş, Bitirme, Bitişik, Bitişme, Bitmişi, İbrişim, İşitmek, İtişmek, İttirme, Kemiriş, Kiremit, Kişmiri,

6 Harfli Kelimeler

Beriki, Bertik, Beşiri, Bitmek, Bitter, Briket, Erişim, Eritiş, İkişer, İşitim, İşitme, İtişme, Kibrit, Metrik, Ritmik, Şirket, Tebrik, Tebşir, Tekbir, Termik, Termit, Teşrii, Teşrik, Titrek, Titrem,

5 Harfli Kelimeler

Bekri, Beşik, Betik, Betim, Bikir, Birim, Bişek, Bitek, Bitik, Bitim, Bitiş, Bitki, Bitme, Ermiş, İbret, İbrik, İmbik, İrite, İrkme, İrmik, İşret, İtmek, Kebir, Kerim, Kerti, Kibir, Kiriş, Reşit, Ritim, Şerik, Şerit, Şetim, Tekir, Tekit, Terbi, Terim, Terki, Teşri, Tetik, Tetir,

4 Harfli Kelimeler

Beri, Berk, Beti, Biri, Bişi, Breş, Brik, Brit, Ekim, Ekşi, Ekti, Emik, Emir, Emiş, Erik, Erim, Eriş, Eşik, Eşit, Etik, Etki, İbik, İbiş, İbre, İşte, İtiş, İtki, İtme, Kimi, Kişi, Krem, Kreş, Meri, Mert, Meşk, Remi, Şeri, Şiir, Şike, Şirk,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Beş, Bet, Bir, Bit, Bre, Erk, Eti, İki, İri, İti, Kem, Ker, Keş, Ket, Kim, Kir, Kit, Met, Mir, Mit, Ret, Şeb, Şek, Şem, Şer, Şet, Şii, Tek, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, Em, Er, Eş, Et, İm, İş, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.