BİTİŞME (TDK)

Bitişmek işi, ittisal: "Bu geniş viranelikte bize bu kadar bitişmenin manası var mı?"- H. R. Gürpınar.

Bitişme kelimesi baş harfi B son harfi E olan bir kelime. Başında B sonunda E olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi M , yedinci harfi E . Başı B sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTİŞ Nedir?


1 . Bitme işi: "Romanlarda olduğu gibi bir başlangıç, bir bitiş arzu ediyordu."- S. F. Abasıyanık.
2 . müzik Final.

BİTİŞME Nedir?

Bitişmek işi, ittisal: "Bu geniş viranelikte bize bu kadar bitişmenin manası var mı?"- H. R. Gürpınar.

BİTİŞMEK Nedir?

Birbirine dokunacak kadar yanaşmak.

GENİŞ Nedir?


1 . Eni çok olan, enli, vâsi: "Geniş, bomboş bir taşlığın serin, rutubetli küf kokusu duyuldu."- P. Safa.
2 . Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı: "Bu ağaç, bir geniş bostan duvarının dış tarafında idi."- O. C. Kaygılı.
3 . Bol (elbise).
4 . Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro: "Geniş anlamlı."- .
5 . mecaz Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat: "Besbelli geniş, olabildiğince umursamaz görünmek istiyordu."- A. İlhan.
6 . mecaz Çok: "Geniş iş alanları sağlandı."- .

İTTİSAL Nedir?


1 - Bitişme.
2 - Dokunma, değme, temas etme.

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

MANA Nedir?

Anlam: "Ne halk buyruğun tutarsın ne kul sözün işitirsin / Hiç bilmezsin mana nedir, ne dilde çağırmak gerek."- Yunus Emre.

MANAS Nedir?

Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo).

VİRA Nedir?


1 . Arasız: "Vira söylüyor."- .
2 . ünlem, denizcilik Maçuna ve başka makinelerin çevrilmesi için verilen komut.

VİRAN Nedir?

Yıkık, harap: "İleriye baktı; harabe. Şu tarafa baktı. Viran bir kemer."- A. Gündüz.

VİRANE Nedir?


1 . Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı: "Viranede oynayan çocukların sesleri gittikçe azalıyor."- P. Safa.
2 . Yıkılmış veya yanmış olan yapılardan geriye kalan, yıkıntı: "Kim bilir hangi viranelerden, tarlalardan, bahçelerden ... kucak kucak odun, çalı çırpı toplayıp getiriyor."- R. N. Güntekin.

VİRANELİK Nedir?

Ev yıkıntıları bulunan yer: "Bu geniş viranelikte bize bu kadar bitişmenin manası var mı?"- H. R. Gürpınar.

B E M T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bitişme,

6 Harfli Kelimeler

İşitme, İtişme,

5 Harfli Kelimeler

Betim, Bitim, Bitiş, Bitme, Şetim,

4 Harfli Kelimeler

Beti, Bişi, Emiş, Eşit, İbiş, İşte, İtiş, İtme,

3 Harfli Kelimeler

Beş, Bet, Bit, Eti, İti, Met, Mit, Şeb, Şem, Şet, Şii, Tem, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Em, Eş, Et, İm, İş, İt, Me, Mi, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.