BİTİŞKEN (TDK)

Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değişikliğe uğramayan, bitişimli, iltisaki.

Bitişken kelimesi baş harfi B son harfi N olan bir kelime. Başında B sonunda N olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi K , yedinci harfi E , sekizinci harfi N . Başı B sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTİŞ Nedir?


1 . Bitme işi: "Romanlarda olduğu gibi bir başlangıç, bir bitiş arzu ediyordu."- S. F. Abasıyanık.
2 . müzik Final.

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇEKİM Nedir?


1 . Çekme işi.
2 . dil bilgisi Fiillerin çeşitli zaman, kişi ve kiplere, adların da ad durumlarına göre uğradıkları değişiklikler, tasrif.
3 . fizik Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe, traksiyon: "Yer çekimi. Mıknatıs çekimi."- .
4 . sinema, TV (***) Alıcının sürekli olarak çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası, plan.

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞİK Nedir?


1 . Değiştirilmiş, muaddel: "Yasanın değişik onuncu maddesi gereğince..."- .
2 . Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan: "Değişik bir oda takımı."- .
3 . Çeşitli, farklı: "Değişik renkler."- .
4 . isim, halk ağzında Yedek iç çamaşırı, giyecek: "Hiç değişiğim kalmadı."- .
5 . isim, halk ağzında Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk.

GETİRİ Nedir?


1 . Faiz: "Yıllık getiri."- .
2 . ticaret Kazanç.
3 . Yarar: "Bu çalışmanın bana getirisi çok oldu."- .

GÖVDE Nedir?


1 . Bir şeyin asıl bölümü.
2 . anatomi İnsan bedeninde baş, kol ve bacaklar dışında kalan bölüm.
3 . anatomi Hayvanlarda baş, ayak ve kuyruktan, ağaçlarda kök ve dallardan geri kalan bölüm.
4 . Kesilmiş hayvanın, sakatatları alındıktan sonraki durumu.
5 . dil bilgisi Ad ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilmiş kelime: "Evli (ev-li), inanç (inan-ç), sevdirmek (sev-dir-mek)."- .

İLTİSAK Nedir?


1 - Kavuşma, birleşme, bitişme.
2 - İki organın birbirine yapışması, yapışma.

İLTİSAKİ Nedir?

Bitişken.

KELİME Nedir?

Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük: "Tayyare kelimesine alışan millet, uçak kelimesine de alışır."- O. V. Kanık.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAMA Nedir?

Uğramak işi: "Paşa acele bir taarruzun başarısızlığa uğramasından çekinmektedir."- F. R. Atay.

ÜRETİM Nedir?

Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı: "Bu arada üç beş yazarın üretimi de araya kaynayıp gidiyor."- N. Meriç.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

B E K N T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bitişken,

7 Harfli Kelimeler

Bekiniş,

6 Harfli Kelimeler

Bitkin, Bitnik, Ekinti, İşkine, Nikbet,

5 Harfli Kelimeler

Beşik, Betik, Binek, Biniş, Binit, Bişek, Bitek, Bitik, Bitiş, Bitki, Eşkin, Etkin, Etnik, Kiniş, Kitin, Şinik, Tekin,

4 Harfli Kelimeler

Bent, Beti, Bini, Bişi, Ekin, Ekşi, Ekti, Enik, Eşik, Eşit, Etik, Etki, İbik, İbiş, İbne, İken, İnek, İnik, İniş, İnti, İşte, İtiş, İtki, Kent, Kişi, Nebi, Nite, Şeni, Şike, Tein, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Ben, Beş, Bet, Bin, Bit, Eti, İki, İni, İti, Keş, Ket, Kin, Kit, Net, Niş, Şeb, Şek, Şen, Şet, Şii, Tek, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, En, Eş, Et, İn, İş, İt, Ke, Ki, Ne, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.