BİTEVİYELİK (TDK)

Tekdüzelik: "Anadolu'da dağların ve köylerin sonsuz gibi biteviyeliği var."- H. E. Adıvar.

Biteviyelik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi İ , yedinci harfi Y , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTEVİ Nedir?

Tekdüze.

BİTEVİYE Nedir?

Tekdüze: "Bunun intikamını şimdi, tek gözüyle biteviye kuş peşinde dolaşarak çıkarıyordu."- R. H. Karay.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

SONSUZ Nedir?


1 . Sonu olmayan, bitmeyen, ebedî: "Seninle arkadaşlığımız sonsuz olacak."- M. Yesari.
2 . Ölçülemeyecek kadar çok veya büyük olan: "Sonsuz gök."- .
3 . Çok: "İçimdeki ülkede bu ordu insanlarına karşı sonsuz bir sevgi ve minnet var."- R. E. Ünaydın.
4 . isim Sonu ve sınırı olmayan şey.
5 . matematik Sonu olmayan, her niceliği aşabilen değişken (nicelik).

TEKDÜZE Nedir?


1 . Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, tek örnek, muttarit, yeknesak, monoton: "Geçmişe ait kişiler, olaylar bu tekdüze yaşam içinde renkli bir rüya hüviyeti alabilirler."- H. Taner.
2 . zarf (te'kdüze) Değişmeyerek, aynı biçimde tekrar edilerek, bitevi, biteviye.

TEKDÜZELİK Nedir?

Tekdüze olma durumu, yeknesaklık, biteviyelik, monotonluk: "Günler birbirine benzer bir tekdüzelikte geçmektedir."- H. Taner.

B E E K L T V Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Biteviyelik,

8 Harfli Kelimeler

Biteviye,

7 Harfli Kelimeler

Bevliye, Beyitli, Yetkeli, Yetkili,

6 Harfli Kelimeler

Beliye, Betili, Beylik, Bitevi, Biyeli, Ebelik, Etkili, İbikli, İletki, İyelik, İyilik, Tevkil, Yeltek, Yilbik,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Belik, Belit, Belki, Betik, Beyit, Bilek, Bilet, Bilye, Bitek, Bitey, Bitik, Bitki, Bitli, Biyel, Ebeli, Ekili, Elbet, Etlik, Eviye, Evlek, Evlik, İkili, İleti, İtlik, Kevel, Kilit, Kitle, Levye, Likit, Tekel, Tekil, Tekli, Telek, Telve, Tevek, Tevil, Tevki, Teyel, Tikel,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beti, Bile, Bili, Biye, Ebet, Ekli, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elti, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Evet, Evli, İbik, İlik, İlke, İtki, Kebe, Kele, Kete, Kile, Kivi, Leke, Liet, Teke, Tike, Veli, Yeke, Yele, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bet, Bey, Bit, Ebe, Eke, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, İye, İyi, Kel, Ket, Kil, Kit, Leb, Ley, Tek, Tel, Tik, Yek, Yel, Yiv,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Et, Ev, Ey, İl, İt, Ke, Ki, Le, Te, Ti, Ve, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.