BİTÜMLEMEK (TDK)

Belirli bir kalınlıkta bitüm ile örtmek.

Bitümlemek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi M , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı B sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİRLİ Nedir?

Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen: "Öteki arkadaşımız da belirli saatte nöbetinin başında olacaktı."- E. Bener.

BİTÜM Nedir?


1 . Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin doğal yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı.
2 . Yol kaplamasında, kâğıt ve çatıların su geçirmez duruma getirilmesinde, kömür tozundan briket yapımında vb. kullanılan, doğal ısıda katı, yoğunluğu bire yakın, koyu kestane renginde madde.

KALIN Nedir?


1 . Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı: "Alt katta her tarafın pencereleri kalın, sık demir parmaklıklarla örtülüydü."- H. R. Gürpınar.
2 . Enli ve gür (kaş).
3 . Yoğun, akıcılığı az olan: "Kalın bir sis tabakası."- .
4 . Etli, dolgun: "Dudakları kalın, yüzü ergenlik içinde..."- M. Ş. Esendal.
5 . Pes (ses): "Aileyi geçindiren babaya bu kalın sesli, kalın kaşlı, yumuşak bakışlı adama saygı ile, biraz da korku ile bağlanmışızdır."- H. Taner.

KALINLIK Nedir?


1 . Kalın olma durumu.
2 . Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyut: "Bu beş katlı Galata kulesi kalınlığındaki korkunç apartmanın sakinleri hep debdebe içinde yüzmüş insanlarmış."- S. F. Abasıyanık.

ÖRTME Nedir?


1 . Örtmek işi.
2 . halk ağzında Baş örtüsü: "Kızlığında, başlarına soluk örtmelerini alır, yünlerini sırtlar, ırmak boyuna yün boyamaya giderdi."- N. Meriç.
3 . halk ağzında Üstü kapalı, önü açık yer: "Damın örtmesinin altında hasta koyunlara bakıyordu bir adamla beraber."- Y. Kemal.

ÖRTMEK Nedir?


1 - Korumak, görünmez duruma getirmek ya da gizlemek için üstüne bir şey koymak.
2 - Kapamak.
3 - Kaplamak.
4 - (Kötü bir durumu) Belli etmemek, gizlemek, saklamak.

B E E K L M M T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bitümlemek,

9 Harfli Kelimeler

Bitümleme,

8 Harfli Kelimeler

Biletmek, Tekemmül, Tümlemek,

7 Harfli Kelimeler

Bekitme, Bilemek, Biletme, Emilmek, İletmek, İmlemek, Kütleme, Metelik, Teemmül, Tümleme,

6 Harfli Kelimeler

Bileme, Bilmek, Bitmek, Ebelik, Ekilme, Emekli, Emilme, Etkime, İletme, İmleme, Kelime, Kümbet, Kümeli, Melike, Meltem, Memeli, Mümbit, Tekmil, Tembel, Temlik, Tümbek,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Belik, Belit, Belki, Betik, Betim, Bilek, Bilet, Bilme, Bitek, Bitme, Bitüm, Bükme, Ebeli, Eklem, Elbet, Elmek, Emlik, Emmek, Etlik, Etmek, İlmek, İmlek, İtmek, Kelem, Kitle, Külte, Kütle, Melek, Melik, Metil, Mülki, Tekel, Tekil, Tekli, Tekme, Telek, Telem, Temek, Temel,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beti, Bile, Ebet, Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emme, Emmi, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlke, İlme, İtme, Kebe, Kele, Keme, Kete, Kile, Kült, Küme, Leke, Liet, Lime, Meke,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bet, Bit, Bük, Ebe, Eke, Ekü, Elk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kit, Kül, Küt, Leb, Lim, Lük, Met, Mil, Mim, Mit, Tek, Tel, Tem, Tik, Tim, Tül, Tüm,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.