BİSİKLETLİ (TDK)

Bisikleti olan: "Kadın, erkek, çoluk çocuk, atlı, arabalı hatta bisikletli bir sürü!"- Ö. Seyfettin.

Bisikletli kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ . Başı B sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARABALI Nedir?


1 . Arabası olan.
2 . isim Arabalı vapur.

ATLI Nedir?


1 . Atı olan: "Atlı araba."- .
2 . isim Ata binmiş kimse, süvari: "Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik."- Y. K. Beyatlı.
3 . askerlik Binek atı kullanan (asker veya asker sınıfı): "Biraz sonra da atlı jandarma yetişti."- M. Ş. Esendal.

BİSİKLET Nedir?

Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlikli taşıt, çiftteker.

BİSİKLETLİ Nedir?

Bisikleti olan: "Kadın, erkek, çoluk çocuk, atlı, arabalı hatta bisikletli bir sürü!"- Ö. Seyfettin.

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

ERKE Nedir?


1 . Enerji.
2 . felsefe Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.

ERKEK Nedir?


1 . İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.
2 . biyoloji Sperma oluşturan organizma.
3 . Yetişkin adam, bay, kadın karşıtı: "Erkekler gelince buraya, karılar işte böyle kaçar."- O. C. Kaygılı.
4 . Koca: "Kadın erkeğini uğurladı."- .
5 . sıfat, mecaz Sözüne güvenilir, mert.
6 . sıfat Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı.
7 . sıfat Sert, kolay bükülmez: "Erkek demir, erkek bakır."- .

HATTA Nedir?


1 . Bile, hem de: "Bunlar çok sağlam hatta en sağlam devlet eshamından sayılır."- E. E. Talu.
2 . zarf (ha'tta:) Üstelik, ayrıca: "Dördü de buna inanmak istiyor hatta için için inanıyorlardı."- T. Buğra.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SÜRÜ Nedir?


1 . Evcil hayvanlar topluluğu: "Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu."- R. H. Karay.
2 . Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü.
3 . Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.
4 . mecaz Yönlendirilebilen insan topluluğu: "Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler."- H. E. Adıvar.

B E K L L S T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bisikletli,

9 Harfli Kelimeler

Eksiltili,

8 Harfli Kelimeler

Bisiklet, Bitkisel, Bitlisli, İkitelli,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Belkili, Biletli, Eksilti, Elitlik, Eltilik, İstekli, Kilisli, Kilitli, Sililik,

6 Harfli Kelimeler

Bellik, Besili, Betili, Bitlis, Etkili, İbikli, İbiksi, İletki, İlikli, İliksi, İsilik, Kilise, Liseli, Sekili,

5 Harfli Kelimeler

Belik, Belit, Belki, Belli, Betik, Bikes, Bilek, Bilet, Bitek, Bitik, Bitki, Bitli, Ekili, Ellik, Eskil, Etlik, İblis, İkili, İleti, İlkel, İllet, İstek, İtlik, Kelli, Kesit, Kilis, Kilit, Killi, Kilsi, Kitle, Likit, Liste, Sebil, Sekil, Setik, Silik, Silki, Sille, Sitil, Tekil,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Besi, Beti, Bile, Bili, Ekli, Eksi, Ekti, Elik, Elit, Elli, Elti, Esik, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, İbik, İbis, İlik, İlke, İlle, İsli, İtki, Kile, Kils, Kist, Liet, Lise, Seki, Sili, Site, Stil, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bet, Bit, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Kes, Ket, Kil, Kit, Leb, Sek, Sel, Set, Sik, Sit, Ski, Tek, Tel, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Es, Et, İl, İs, İt, Ke, Ki, Le, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.