BİSİKLETÇİLİK (TDK)


1 . Bisikletle yapılan spor, çifttekercilik.
2 . Bisiklet satma, onarma işi.

Bisikletçilik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı B sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİSİKLET Nedir?

Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlikli taşıt, çiftteker.

ÇİFT Nedir?


1 - (Nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan.
2 - Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş.
3 - Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan.
4 - Küçük maşa ya da cımbız.

ÇİFTTEKER Nedir?

Bisiklet.

ÇİFTTEKERCİ Nedir?

Bisikletçi.

ÇİFTTEKERCİLİK Nedir?

Bisikletçi olma durumu.

ONARMA Nedir?

Onarmak işi: "Günün birinde kolları sıvayıp ve eline irili ufaklı aletler alıp bunu onarmaya kalkışmıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SATMA Nedir?

Satmak işi: "Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır."- N. Cumalı.

SPOR Nedir?


1 . Kişisel veya toplu yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü.
2 . sıfat Kullanışı rahat, kolay olan: "Hiç değilse spor bir ceket ister şöyle."- H. Taner.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

B E K K L L S T Ç İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Bisikletçilik,

10 Harfli Kelimeler

Biletçilik, Bisikletçi, Bisikletli, İblisçilik,

9 Harfli Kelimeler

Çeltiklik, Eksiltili, Etkililik, İlikçilik,

8 Harfli Kelimeler

Bekçilik, Bikeslik, Bileklik, Bisiklet, Bitiklik, Bitkisel, Bitlisli, Çeltikli, İkitelli, Siliklik, Tekçilik, Tekillik, Tikellik, Tilkilik,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Belkili, Biletçi, Biletli, Çelikli, Çeliksi, Çilekli, Çileksi, Eksikli, Eksilti, Ektilik, Elçilik, Elitlik, Eltilik, Eskilik, İblisçe, İçlilik, İskitçe, İstekli, Keçilik, Kesikli, Kilisli, Kilitli, Sekilik, Sililik,

6 Harfli Kelimeler

Bellik, Besili, Betili, Bitlis, Çeltik, Çileli, Çitili, Etkili, İbikli, İbiksi, İçelli, İçkili, İkilik, İkitek, İletki, İlikçi, İlikli, İliksi, İsilik, Kelkit, Kellik, Kilise, Klikçi, Liseli, Sekili, Setliç, Teklik,

5 Harfli Kelimeler

Bekçi, Belik, Belit, Belki, Belli, Betik, Biçki, Bikes, Bilek, Bilet, Bitek, Bitik, Bitki, Bitli, Çekik, Çelik, Çilek, Çilli, Ekili, Eksik, Ellik, Eskil, Etçik, Etçil, Etlik, İblis, İçlik, İçsel, İkili, İleti, İlkel, İllet, İstek, İtlik, Kelik, Kelli, Kesik, Kesit, Keski, Kilis,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Besi, Beti, Bile, Bili, Çeki, Çile, Çise, Çiti, Ekli, Eksi, Ekti, Elçi, Elik, Elit, Elli, Elti, Esik, Eski, Etçi, Etik, Etil, Etki, Etli, İbik, İbis, İçel, İçit, İçki, İçli, İlçe, İliç, İlik, İlke, İlle, İsli, İtçe, İtki, Keçi,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bet, Bit, Çek, Çil, Çis, Çit, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kek, Kel, Kes, Ket, Kik, Kil, Kit, Leb, Sek, Sel, Set, Sik, Sit, Ski, Tek, Tel, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, Ek, El, Es, Et, İç, İl, İs, İt, Ke, Ki, Le, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.