BİRLİKTELİK (TDK)

Birlikte olma durumu: "Kim bilir belki onunla, kuşkularımızı ve aptallıklarımızı yenecek bir birlikteliği yeniden kurabiliriz."- E. Bener.

Birliktelik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi T , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

APTAL Nedir?


1 . Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak: "Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum."- Y. Z. Ortaç.
2 . ünlem, teklifsiz konuşmada Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü: "Aptal! Senin yerini açıkça söyledim ben."- T. Buğra.

APTALLIK Nedir?


1 . Aptal olma durumu.
2 . Aptalca iş: "Bu hikâye akılalmaz bir aptallıktan başka bir şey değildi."- T. Buğra.

BELKİ Nedir?


1 . Olabilir ki, muhtemel olarak.
2 . bağlaç Olsa olsa, ya ... ya ..., ihtimal: "Belki bir sabah vakti, belki bir gece yarısı / Artık nefes almayı bırakıp gideceğiz."- Z. O. Saba.

BİLİR Nedir?

"Anlar, sayar, yapar" anlamları ile adlarla birleşerek birleşik sıfat kuran bir söz: "İyilikbilir."- .

BİRLİ Nedir?


1 . Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan.
2 . isim İskambil, domino vb. oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as.

BİRLİK Nedir?


1 . Tek, bir olma durumu, vahdaniyet: "Tanrı'nın birliğine inanır."- .
2 . Bir arada olma durumu, vahdet: "Türk milletinin birliği."- .
3 . Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet: "Dil birliği. Ülkü birliği."- .
4 . Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek: "Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği."- .
5 . sıfat Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen: "Birlik cezve."- .
6 . askerlik Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk: "Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı."- N. Cumalı.
7 . edebiyat Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması.
8 . felsefe Bölünmezliği içeren yalın bütün.
9 . müzik En büyük değerdeki nota, dört dörtlük.

BİRLİKTE Nedir?


1 . Bir arada, beraberce, hep beraber: "Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz / Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare."- T. Fikret.
2 . Yanında, beraberinde: "Kitabınızı birlikte getirdiniz mi?"- .

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

ONUN Nedir?

O adılının tamlayan durumu.

YENİDEN Nedir?

Gene, yine, bir daha, tekrar: "Yemekhaneye indiğim zaman gönül bulantılarım yeniden teperdi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

B E K K L L R T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Birliktelik,

9 Harfli Kelimeler

Belirtili, Etkililik, Kibritlik,

8 Harfli Kelimeler

Bekrilik, Belirtik, Bileklik, Birlikte, Bitiklik, Erklilik, İbretlik, İkitelli, Kertikli, Kirlilik, Kirtikli, Litrelik, Tekillik, Tikellik, Tilkilik,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Belirli, Belirti, Belkili, Berklik, Biletli, Ektilik, Elitlik, Eltilik, Eriklik, Erillik, Kibirli, Kilitli,

6 Harfli Kelimeler

Bellik, Beriki, Bertik, Betili, Birlik, Bitler, Briket, Etkili, İbikli, İkilik, İkitek, İletki, İlikli, İrilik, Kelkit, Kellik, Kertik, Kibrit, Kirkit, Kirtil, Kriket, Kritik, Tebrik, Tekbir, Teklik, Terlik,

5 Harfli Kelimeler

Bekri, Belik, Belit, Belki, Belli, Beril, Betik, Bikir, Bilek, Bilet, Bilir, Birli, Bitek, Bitik, Bitki, Bitli, Ekili, Ellik, Erkli, Erlik, Etlik, İbret, İbrik, İkili, İleri, İleti, İlkel, İllet, İrite, İtlik, Kebir, Kelik, Kelli, Kerki, Kerti, Kibir, Kiler, Kilit, Killi, Kiril,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beri, Berk, Beti, Bile, Bili, Biri, Brik, Brit, Ekli, Ekti, Elik, Elit, Elli, Elti, Erik, Eril, Etik, Etil, Etki, Etli, İbik, İbre, İlik, İlke, İlle, İtki, Kile, Klik, Liet, Terk, Tike, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bet, Bir, Bit, Bre, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kek, Kel, Ker, Ket, Kik, Kil, Kir, Kit, Leb, Lir, Ret, Tek, Tel, Ter, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Er, Et, İl, İt, Ke, Ki, Le, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.