BİRLEME (TDK)


1 . Bir etme, tek duruma getirme.
2 . Tanrı'nın birliğini dile getirme, tevhit.

Birleme kelimesi baş harfi B son harfi E olan bir kelime. Başında B sonunda E olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi E . Başı B sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRLİ Nedir?


1 . Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan.
2 . isim İskambil, domino vb. oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ETME Nedir?

Etmek işi.

TANRI Nedir?

Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Birleşik Sözler çok tanrılı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=çok tanrılı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 neden tanrıcı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=neden tanrıcı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 Tanrı (II) özel, isim, din b. (***) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

TEVHİT Nedir?


1 . Allah'ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakma.
2 . din b. (***) Tek tanrıcılık.
3 . edebiyat Divan edebiyatında Allah'ı övmek için yazılan manzume.
4 . eskimiş Birkaç şeyi bir araya getirme, birleştirme.

B E E L M R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Belemir, Belirme, Birleme,

6 Harfli Kelimeler

Bereli, Bileme,

5 Harfli Kelimeler

Beril, Bilme, Ebeli, Erime, Libre, Remel, Remil, Rimel,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Bile, Elem, Elim, Emel, Emir, Eril, Erim, Erme, İbre, İlme, Lime, Meri, Reel, Remi,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bir, Bre, Ebe, İle, Leb, Lim, Lir, Mil, Mir,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Em, Er, İl, İm, Le, Me, Mi, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.