BİRLEŞTİRİCİLİK (TDK)

Birleştirici olma durumu.

Birleştiricilik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ , onbirinci harfi C , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi İ , onbeşinci harfi K . Başı B sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRLEŞTİRİCİ Nedir?


1 . Birliği sağlayan (kimse).
2 . Uzlaşmayı sağlayan (kimse).
3 . İki veya daha çok nesnenin birleşmesini sağlayan (nesne).

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

B C E K L L R R T İ İ İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Birleştiricilik,

12 Harfli Kelimeler

Birleştirici,

11 Harfli Kelimeler

Bileştirici,

10 Harfli Kelimeler

Belirtiliş, Biriktiriş, İlericilik,

9 Harfli Kelimeler

Belirtili, Bilecikli, Bilicilik, Bilirkişi, Bitiriliş, İrkiltici, Şirretlik,

8 Harfli Kelimeler

Belirtik, Belirtiş, Bircilik, Birileri, Birleşik, Birlikte, İbretlik, İkitelli, İletiliş, İlişikli, İlişkili, İşlerlik, İticilik, Litrelik, Şerirlik,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Beliriş, Belirli, Belirti, Belkili, Bilecik, Bileşik, Biletli, Birecik, Biricik, Birikiş, Bitiriş, Bitişik, Bitkici, Ciltlik, Elitlik, Eltilik, Erillik, Erirlik, Eritici, Eşitlik, İkircil, İlerici, İletici, İrkiliş, İşkilli, Kibirli, Kilerci, Kilitli, Kirişli, Klişeci, Şekilci, Şekilli, Şeritli,

6 Harfli Kelimeler

Bellik, Beriki, Bertik, Beşiri, Beşlik, Betili, Bilici, Birler, Birlik, Bitler, Briket, Ciklet, Ciltli, Ekşili, Eritiş, Etkili, İbikli, İkişer, İletiş, İletki, İlikli, İlişik, İlişki, İlkeci, İrilik, İtiliş, Kibrit, Kirtil, Kriter, Şiilik, Şiirce, Şiirli, Şikeli, Şirket, Şirret, Tebcil, Tebrik, Tebşir, Tekbir, Tekrir,

5 Harfli Kelimeler

Bekri, Belik, Belit, Belki, Belli, Beril, Berri, Beşik, Beşli, Betik, Bicik, Bikir, Bilek, Bilet, Bilir, Biliş, Birci, Birer, Birli, Bişek, Bitek, Bitik, Bitiş, Bitki, Bitli, Cebir, Celil, Cibre, Cirit, Ekici, Ekili, Elcik, Ellik, Ercik, Erciş, Erkli, Erlik, Eşlik, Etlik, İbret,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beri, Berk, Beti, Bile, Bili, Biri, Bişi, Breş, Brik, Brit, Celi, Cilt, Ecir, Ekli, Ekşi, Ekti, Elci, Elik, Elit, Elli, Elti, Erik, Eril, Eriş, Eşik, Eşit, Eşli, Etik, Etil, Etki, Etli, İbik, İbiş, İbre, İlik, İlke, İlle, İşli, İşte,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Beş, Bet, Bir, Bit, Bre, Cer, Cet, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Ker, Keş, Ket, Kil, Kir, Kit, Leb, Leş, Lir, Ret, Şeb, Şek, Şer, Şet, Şii, Tek, Tel, Ter, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, Ek, El, Er, Eş, Et, İl, İş, İt, Ke, Ki, Le, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.