BİRLEŞTİRİCİ (TDK)


1 . Birliği sağlayan (kimse).
2 . Uzlaşmayı sağlayan (kimse).
3 . İki veya daha çok nesnenin birleşmesini sağlayan (nesne).

Birleştirici kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ , onbirinci harfi C , onikinci harfi İ . Başı B sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRLEŞME Nedir?

Birleşmek işi: "Birleşme aşkın mezarıdır, iftirasını nasıl yalana çıkardıklarını anlatıyordum."- Ö. Seyfettin.

BİRLİ Nedir?


1 . Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan.
2 . isim İskambil, domino vb. oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

NESNE Nedir?


1 . Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje: "Ağzımıza koyduğumuz şey değil, tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil."- S. M. Alus.
2 . dil bilgisi Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç: ""Ali bir kitap almış" cümlesinde "kitap" nesnedir."- .
3 . felsefe Öznenin dışında kalan her konu, obje: "Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş."- S. Birsel.

UZLAŞMA Nedir?

Uzlaşmak durumu, uyuşma II, uzlaşı, uzlaşım, mutabakat, konsensüs: "Yoksa mutlu bir şansla bir uzlaşma olacak, bu da yumuşak bir tasfiyeye imkân bırakacak mıydı?"- T. Buğra.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

B C E L R R T İ İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Birleştirici,

11 Harfli Kelimeler

Bileştirici,

9 Harfli Kelimeler

Bitiriliş,

8 Harfli Kelimeler

Belirtiş, Birileri,

7 Harfli Kelimeler

Beliriş, Belirti, Bitiriş, Eritici, İlerici, İletici, Şeritli,

6 Harfli Kelimeler

Beşiri, Betili, Bilici, Birler, Bitler, Eritiş, İletiş, İtiliş, Şiirce, Şiirli, Şirret, Tebcil, Tebşir, Teşrii,

5 Harfli Kelimeler

Belit, Beril, Berri, Beşli, Bilet, Bilir, Biliş, Birci, Birer, Birli, Bitiş, Bitli, Cebir, Cibre, Cirit, Erciş, İbret, İleri, İleti, İrice, İrite, İşret, İtici, Libre, Liret, Litre, Reşit, Şerir, Şerit, Şilte, Tecil, Terbi, Terli, Teşci, Teşri, Tirle, Tirşe,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beri, Beti, Bile, Bili, Biri, Bişi, Breş, Brit, Celi, Cilt, Ecir, Elci, Elit, Elti, Eril, Eriş, Eşit, Eşli, Etil, Etli, İbiş, İbre, İşli, İşte, İtiş, Lice, Liet, Şeci, Şeri, Şiir, Şile, Şilt, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Beş, Bet, Bir, Bit, Bre, Cer, Cet, Eti, İle, İri, İti, Leb, Leş, Lir, Ret, Şeb, Şer, Şet, Şii, Tel, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, El, Er, Eş, Et, İl, İş, İt, Le, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.