BİRİNCİL (TDK)


1 . Sırada, önemde ilk yeri alan.
2 . Temel olarak alınan, ana, temel, esas, asli.

Birincil kelimesi baş harfi B son harfi L olan bir kelime. Başında B sonunda L olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L . Başı B sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

ASLİ Nedir?

Birincil: "... kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür."- Anayasa.

ESAS Nedir?


1 . Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel.
2 . Bir iş veya sözde doğru biçim: "Bu işin esası böyle değil."- .
3 . sıfat Ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi: "Esas düşünce. Esas görev."- .

ÖNEM Nedir?

Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durumu, ehemmiyet.

TEMEL Nedir?


1 . Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü: "Evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
3 . sıfat, mecaz En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz: "Devletin temel kanununun adı Anayasa'dır."- B. Felek.
4 . mecaz Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler: "Temelde sıradan bir Fransız vodviline dayanırdı oynadıkları oyun."- N. Cumalı.

B C L N R İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Birincil,

7 Harfli Kelimeler

Birinci,

6 Harfli Kelimeler

Bilici, Binici, İrinli,

5 Harfli Kelimeler

Bilir, Birci, Birli, Cibin, Cinli, İncil, İncir,

4 Harfli Kelimeler

Bili, Bini, Biri, İnci, İrin,

3 Harfli Kelimeler

Bin, Bir, Cin, İni, İri, Lir,

2 Harfli Kelimeler

İl, İn,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.