BİRİMSEL (TDK)


1 - Birimle ilgili.
2 - Birim elemanı olan.

Birimsel kelimesi baş harfi B son harfi L olan bir kelime. Başında B sonunda L olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L . Başı B sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

BİRİM Nedir?


1 . Bir kümenin her elemanı.
2 . Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.
3 . Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit: "Uzunluk birimi metredir."- .
4 . Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.
5 . dil bilgisi Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite.

ELEM Nedir?

Acı, üzüntü, dert, keder: "... dayanılmaz bir elemle yüreği sızladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ELEMAN Nedir?


1 . Öge.
2 . Bir toplulukta çalışan insanların her biri: "İşimizde örnek ve kusursuz bir eleman olacağız."- H. Taner.
3 . matematik Kümeye ait varlıklardan her biri.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

B E L M R S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Resimli,

6 Harfli Kelimeler

Besili, Bismil, Serili,

5 Harfli Kelimeler

Beril, Bilim, Bilir, Bilme, Birim, Birli, İblis, İleri, İslim, Lemis, Libre, Mersi, Milis, Misel, Misil, Remil, Resim, Resmi, Rimel, Sebil, Selim, Serim, Silme,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Beri, Besi, Bile, Bili, Biri, Elim, Emir, Eril, Erim, Esim, Esir, İbis, İbre, İlim, İlme, İris, İsim, İsli, Lime, Lise, Meri, Reis, Remi, Seri, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bir, Bre, İle, İri, İrs, Leb, Lim, Lir, Mil, Mir, Mis, Sel, Sem, Ser, Sim,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Em, Er, Es, İl, İm, İs, Le, Me, Mi, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.